Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Gezondheid, binnenmilieu en arbeidsproductiviteit

Gezondheid, binnenmilieu en arbeidsproductiviteit

2 januari 2020

Gezondheid, binnenmilieu en arbeidsproductiviteit

In Inside Information nr 6, eind 2019 verscheen  een artikel Rekenmodel voor gezonde binnenruimte. De aanleiding was het CfPB rapport Prestatieverbetering door uw kantoor. Doel: het model onder de aandacht te brengen van kantoorinrichters.

Rekenmodel: inzichten voor kantoorinrichters

In 2018 publiceerde het CfPB een rapport met de beschrijving van een rekenmodel waarin de relatie wordt gelegd tussen factoren van binnenmilieu(temperatuur, lucht, licht, geluid) en de effecten daarvan op de arbeidsproductiviteit (klik hier). Om het artikel te lezen klik hier

Oproep voor onderzoekscases

Om het model uit te werken, zoekt het CfPB  de samenwerking met kantoorhoudende organisaties, om in gezamenlijkheid te werken aan het verder verbeteren en testen van het model en om de samenhang met andere strategische vraagstukken te onderzoeken. “Betere kennis leidt tot betrouwbaardere business cases. Ook geeft het meer inzicht in het binnenmilieu en hoe dit de arbeidsproductiviteit ondersteunt, en hoe dit leidt tot comfortabele en gezonde werkplekken”