Center for People and Buildings

U bent hier: >>>HNW heeft zijn langste tijd gehad

HNW heeft zijn langste tijd gehad

17 april 2014

HNW heeft zijn langste tijd gehad

"Bedrijven gaan Het Nieuwe Werken (HNW) in 2014 steeds vaker invoeren. De focus ligt hierbij op het terugdringen van de kosten. De weerstand tegen HNW neemt echter toe, terwijl het enthousiasme juist afneemt."

Zo openden de nieuwsmedia op Internet in het voorjaar van 2014 nadat de resultaten van de Nationale Het Nieuwe Werken Barometer 2013 waren gepresenteerd. In dit project werken Rotterdam School of Management en het CfPB samen.

Maar is er meer te vertellen dan dat het meest voorkomende motief kosten besparen is en dat het enthousiasme tanende is? In deze beschouwende bijdrage blikken we terug aan de hand van de Barometer resultaten.

Wat was het vermelden waard?

De belangrijkste elementen in 2013 van HNW (volgens de organisaties die de HNW barometer hebben ingevuld) zijn het toestaan van thuiswerken, toegang tot digitale documenten en een activiteit gerelateerde kantooromgeving met flexibele werkplekken. Het stimuleren van kennisdeling is een belangrijke reden voor de invoering van HNW.

Het maken van een globale business case wordt over de jaren hen steeds belangrijker gevonden. Een globale business case is soms echter niet genoeg en steeds vaker is een uitgebreide business case nodig om het management te overtuigen.

Kostenbesparing door de invoering van HNW is de meest genoemde verwachting in 2013. Daarnaast worden een hogere medewerkertevredenheid, verbetering van de werk-privé balans, aantrekkelijker werkgeverschap en een verhoogde flexibiliteit van de organisatie genoemd. In 2012 stond het verhogen van medewerkertevredenheid nog op nummer 1.

De grootste hobbels die genomen moeten worden, zitten volgens de deelnemende organisaties aan de gedragskant van HNW. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het niet hebben van een eigen werkplek, of een managementstijl die niet past bij Het Nieuwe Werken.

Achteruit en vooruit

De aantrekkelijke beloften en mogelijke kansen van Het Nieuwe Werken voorzagen we in een van onze nieuwsberichten in 2010 van een aantal kanttekeningen. We publiceerden een overzicht van lusten en lasten. Uit de HNW Barometer blijkt eens te meer dat elk voordeel zijn nadeel heeft en belangrijker nog: dat aandacht voor mensen, meer dan alleen voor hun gedrag of de gedragsverandering zijn vruchten af zal werpen.