Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Huisvesting-cultuurvraagstukken over de grens

Huisvesting-cultuurvraagstukken over de grens

13 juni 2013

Huisvesting-cultuurvraagstukken over de grens

Dinsdag 4 juni ontving het Center for People and Buildings een Belgische delegatie van de stad Gent (van het departement Facility Management en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). De dienst Facility Management van de stad wil meer vooruit denken over wat de klant nodig heeft, wat past bij de organisatie en bij de mensen, hoe de verschillende werkomgevingen als een prettige en prikkelende ondersteuning aan het werk worden beleefd en wat er te leren is van vergelijkbare organisaties. Het met elkaar zoeken naar wat organisatie ambities betekenen - concreet en alledaags - in het werkplekontwerp en -gebruik  is daar een belangrijke stap in. Dat geldt voor de organisatie en zijn presentatie naar de burgers, maar vooral ook voor de medewerkers.

Hoe realiseer je een cultuuromslag?

Na een kennismaking met het CfPB en haar onderzoeksmogelijkheden, -instrumenten en recente uitkomsten,  zijn we  naar Rotterdam vertrokken, waar een inspirerende presentatie werd gegeven door Bert Uyterlinde en Saskia Warmer van de gemeente Rotterdam. Hier bleek er veel herkend te worden bij beide partijen. De gemeente Rotterdam en de stad Gent hebben dan ook veel overeenkomsten met elkaar: veel diensten verspreid door de stad met veelal eigen werkwijzen en culturen, de zoektocht naar hoe vanuit vertrouwen gehandeld kan worden (i.p.v. met een prikklok), het zoeken van de juiste afstemming tussen de werkomgeving en het gedrag van medewerkers en de vraag hoe je een cultuuromslag kunt realiseren.

“Hoe maak je die slag, hoe verander je die cultuur? Welke groep kan het voorbeeld geven waardoor het proces handen en voeten krijgt, wie zijn de juiste voortrekkers om de beweging te krijgen? Hoe krijgen we dat mensen voorbeeldgedrag vertonen en dat we elkaar erop aan kunnen spreken?”

Al met al was het een geslaagde bijeenkomst en leuk om ervaringen tussen Rotterdamse en Belgische collega's uit te wisselen. Het is duidelijk dat huisvesting - cultuur vraagstukken niet wezenlijk anders worden bij het passeren van de grens, ondanks dat de Gentse delegatie zich in het buitenland waande (en ook was).