Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Huisvestingskeuzemodel ingezet binnen FM-opleid...

Huisvestingskeuzemodel ingezet binnen FM-opleiding NHTV Breda

17 december 2014

Het Huisvestingkeuzemodel (HK-Model) maakt sinds 2012 onderdeel uit van de CREM-cursus (Corporate Real Estate Management) binnen de Facility Management opleiding aan de Academy voor Hotel en Facility Management van de NHTV Hogeschool te Breda. Docent Pieter le Roux - ex-medewerker en “Vriend van het CfPB” – gebruikt de processtappen van de HK-Model voor het aanbieden en structureren van studentenprojecten in het kader van werkplekinnovatie en vastgoedmanagement.

Pilot

De pilot toepassing van het HK-Model binnen de CREM-cursus is uitgevoerd met ongeveer 150  tweedejaars FM studenten van de cohort 2012/2013 en 2013/2014. Het HK-model blijkt goed bruikbaar in de praktijk. Met de pilot is nagegaan of het model ook toegevoegde waarde heeft binnen het opleidingsdomein van FM. De volgende specifieke doelstellingen zijn nagestreefd:

  • Het introduceren van een procesmodel voor het ondersteuning van besluitvorming in FM en vastgoedmanagement
  • Het creëren van bewustwording en inzicht in de vele complexe relaties tussen organisatorische ambities, doelstellingen en conceptuele besluitvorming
  • Wat is de algemene ervaring van studenten voor wat betreft het toepassen van een procesmodel binnen probleemgestuurd onderwijs?
  • Wat zijn de verschillen in ervaring tussen een verplichte en een aanbevolen toepassing van het HK-Model?

Aanpak en uitvoering van de pilots

Voor het uitvoeren van de pilots is in samenwerking met het CfPB gekeken naar het toepassen van het HK-Model door studenten binnen kantooromgevingen waar nieuwe manieren van werken reeds zijn geïmplementeerd. Voor het borgen van een kwalitatieve leerervaring van studenten, was het belangrijk dat deze kantooromgevingen eerder door het CfPB onderzocht waren en dat de daardoor verkregen onderzoeksgegevens ter beschikking van de studenten werden gesteld. Teneinde een vergelijking te kunnen maken tussen verschillende toepassingsvormen van het HK-Model binnen de FM-opleiding van de NHTV, is het toepassen van het HK-Model bij het analyseren van 6 casestudies binnen werkomgevingen van de Belastingdienst door studenten in het 2012/2013 studiejaar verplicht gesteld.

In het studiejaar 2013/2014 kregen studenten de opdracht om leegstaande kantoorgebouwen te analyseren en een advies voor te bereiden voor de functionele optimalisatie of transformatie van de betreffende kantoorpanden. Bij het uitvoeren van de opdrachten is studenten aanbevolen, om de analyse van de kantoorpanden aan de hand van de processtappen van het HK-Model uit te voeren. Het daadwerkelijke gebruik van het HK-Model was in het studiejaar 2013/2014 niet verplicht.

Uitkomsten

Binnen de opleidingen van de Academy voor Hotel en Facility Management van de NHTV Breda worden alle vakken aan het eind van de studiejaar door studenten geëvalueerd. De belangrijkste uitkomsten van de evaluatie van de twee pilots duiden erop dat studenten het HK-Model een goed instrument vinden voor het beter en meer transparant structureren van de besluitvormingsprocessen. Vooral de meerwaarde van het HK-Model bij het identificeren en documenteren van organisatorische ambities en doelstellingen, en de daaruit voortvloeiende conceptuele keuzes, werd als zeer waardevol gezien. Daarnaast vonden studenten dat het HK-model bijdraagt aan een beter communicatieproces en meer professionaliteit.

Verdere toepassing

Met ingang van het studiejaar 2014/2015 is de Academy voor Hotel en Facility Management aan de NHTV overgegaan op een nieuwe curriculum. De ervaringen met het toepassen van het HK-Model in de pilot waren dermate positief dat het vanuit educatief perspectief beschouwd wordt als didactische innovatie. Het HK-Model wordt daarom in het nieuwe curriculum opnieuw toegepast binnen een geïntegreerd project aan het eind van het tweede studiejaar binnen FM.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter le Roux: E-mail / 06 3977 5485