Center for People and Buildings

U bent hier: >>Impressie werkomgevingscongressen: meer people-...

Impressie werkomgevingscongressen: meer people-centric approach nodig

25 oktober 2017

Impressie werkomgevingscongressen: meer people-centric approach nodig

Er zijn zoveel congressen over de werkomgeving, dat je niet meer aan werken toekomt als je ze allemaal bezoekt. Wij bij het CfPB doen dat dan ook niet, ook al gaat het over ons vakgebied. Soms helpt het als bezoekers zich uitgebreid roeren op social media. Dat was het geval op de jaarlijks terugkerende conferentie Workplace Trends 2017 in Londen op 18 oktober. De aanwezigen twitterden er op los. De congresorganisatie schrijft: “138 people sent 720 tweets to 361,200 accounts which appeared 4.5m times”. Dan hebben we  berichten  op LinkedIn niet eens genoemd. Wim Pullen volgde de conferentie op Twitter en las de verslagen.

Op 12 en 13 oktober was in Amsterdam  de derde Smart Workspace Design Summit (#SWDS), ook een jaarlijks terugkerend, internationaal evenement. Hierover is minder druk getwitterd, maar Susanne Colenberg, onderzoeker bij het CfPB was live aanwezig bij de lezingen, debatten en workshops.

Impressie

Wat viel ons op? Wat houdt de workplace professionals bezig? Zijn er nieuwe trends waar te nemen die we nog niet hadden gesignaleerd in ons onderzoek Futures Forum?

Impressies conferenties

Smart Workspace Design Summit,
12 en 13 oktober, Amsterdam

Workplace Trends 2017,
18 oktober, Londen

Aandacht voor identiteit bij o.a.KPN: “Companies are becoming brands and people want to belong to a group. The environment has to show the character of the brand.” Het aantrekken van talent staat hoog op de agenda’s. Mensen willen zelf invloed. Is het een goed idee om onbestemde ruimte op te nemen in kantoren die mensen zelf mogen invullen?

Past de werkplekoplossing bij je?

Deze kernvraag kwam van Neil Usher die zei; ”Creating a fantastic workplace is independent of culture, location, the work style you want to create and the sector in which you’re working”. Ofwel: ontwerpers verzinnen fantastische oplossingen, maar lossen ze jouw probleem op?

Hoe meet je het succes van de nieuwe werkomgeving? Geen aannames maar systematisch onderzoek. “Listen to the people, we intuitively know if we had a productive day.”

John Blackwell: “ Step away from opinion, we have to listen to measurements to make a step forward.”

Zorg dat de technologie op orde is.

Neil Usher: “You can still work in an awful workplace with great technology, but not the other way around, which is why there is no excuse for not getting your technology right”.

De neiging blijft bestaan om mensen in hokjes te stoppen (introvert/extravert, generaties, etc.), maar er komt langzamerhand meer nuance in en het belang van variatie bieden wint terrein. Tania Barney: Hou er rekening mee dat ca. een kwart van de mensen hooggevoelig is en (van tijd tot tijd) ruimtes nodig heeft met minder prikkels.

BhrmieBlaram sprak over de ‘gig economy’ (een economie met allemaal tijdelijke banen):

“Gig working, she suggested can allow people to choose the kind of workplace design they favour, and is feeding into the spread of coworking offices. These open style spaces will become test grounds for more creative layouts she argued.

Aandacht voor verschillende doelgroepen: kwaliteit van leven voor de steeds oudere werknemer, medewerkers met psychische problemen.

Paul Miller sprak over technologie en leiderschap: ‘Would CEO’s and business leaders who admit they are digitally illiterate sustain a business career if they were similarly unable to read?’

Aandacht voor gezondheid en welzijn zit in de lift. “ Wellbeing as driver for productivity.” Steelcase: “ There is a hughe wave of wellbeing, physiological and cognitive.”

‘Past de oplossing bij je’ werd nogmaals toegelicht door omgevingspsycholoog Sally Augustin die vertelde “how language and culture influence space in workplace environments” Niet helemaal nieuw dit onderwerp, maar goed gebruik van de cultuurdimensies van Hofstede

Hoewel ‘smart’  suggereert dat het gaat om nieuwe technologie, komt dit in het programma, en zeker in de discussies, nauwelijks aan bod.

Bertie van Wyk zegt over zijn eigen bijdrage: ”I'll share six shifts in the way workplaces are being planned for people”. Die trends, uitgedrukt in “Van > Naar” zijn hier te vinden. Zijn centrale boodschap luidde: “People are the single most important consideration for every organisation; design should support this”.

Op dag 2 wordt in een panel geconcludeerd: “There’s a revolution in workplace design: a shift from aesthetics to people.”

Conclusie #WTRENDS17:

Stel mensen en de door hen gecreëerde organisatiecultuur centraal bij het ontwerpen van nieuwe werkomgevingen. Experimenteren en leren zijn de sleutels voor verbetering.

Conclusie

Onze conclusie is dat de heersende opvattingen, zoals te horen op de conferenties, bevestigen dat de tendens is meer aandacht te besteden aan beleving en gedrag. Zowel in Londen als in Amsterdam kwam overduidelijk naar voren dat een ‘people-centric approach’ nodig is, met aandacht voor het welzijn van de gebruikers én voor het proces van implementatie. Ook kritische reflectie blijft nodig, zowel op de onderbouwing van oplossingen, als op het relatieve belang van nieuwe snufjes…

Contactpersoon

Susanne Colenberg

Susanne Colenberg

Msc Social and Organisational psychology│Bdes interior architecture│environmental psychology