Center for People and Buildings

U bent hier: >>>In het zoeklicht: CfPB-onderzoeker Gijs Brouwers

In het zoeklicht: CfPB-onderzoeker Gijs Brouwers

5 april 2023

In het zoeklicht: CfPB-onderzoeker Gijs Brouwers

Binnen het CfPB werken mensen met een veelheid aan expertises: van facility management tot filosofie en alles daartussen. Gijs Brouwers (MSc Public Administration and Organisational Science) is de jongste onderzoeker van het CfPB. Hij werkt nu precies een jaar bij ons. De hoogste tijd om in gesprek te gaan met Gijs.

Waar houd je je mee bezig?

“Ik ben betrokken bij een aantal interessante onderzoeksprojecten. Eén daarvan gaat over de impact van hybride werken op kantoren. Momenteel is de bezetting – verhouding tussen de gebruikte ruimte en de te gebruiken ruimte – in veel kantoren relatief laag. Stel dat de bezetting op hetzelfde niveau is als pre-corona, hoe wordt de werkomgeving dan ervaren door medewerkers? En, vraagt de huidige manier van werken om een andere inrichting van de werkomgeving? Binnenkort kunnen we hier als CfPB meer over vertellen. Eerder rondden we een soortgelijk onderzoek af naar het verlagen van de flexfactor in kantoren.

Verder ben ik nauw betrokken bij Werk in Transitie (WiT). Het is een collectief onderzoeksprogramma waarin we met deelnemers kennis ontwikkelen op het gebied van hybride werken. Het programma kent meerdere onderdelen, zoals de WiT Kenniskringen die we vier keer per jaar organiseren voor deelnemers. Momenteel ben ik druk met de voorbereidingen voor de Kenniskring van 21 april, die in het teken staat van het thema leiderschap. Met de kenniskringen bieden we de deelnemers handvatten voor het vormgeven van hybride werken. Doordat we interactieve werkvormen inzetten krijgen wij ook weer kennis terug. Dit geeft input voor onze onderzoeken zodat we vervolgens weer op een coherente wijze kennis kunnen ontsluiten en delen.”

Wat heb je geleerd?

“Ik heb geleerd dat geen enkele vraag over hybride werken geheel nieuw is. We werken al decennia ‘hybride’, maar benoemen het steeds anders: Telewerken, Het Nieuwe Werken (HNW) en Tijd-, Plaats- en Apparaatonafhankelijk Werken (TPAW). Vragen zoals ‘hoe houd je verbondenheid als medewerkers thuiswerken? Of ‘hoe stuur je thuiswerkers aan?’ worden al decennia gesteld en beantwoord. Ook binnen het CfPB hebben wij enorm veel kennis verzameld in 22 jaar tijd. Tegelijk beseffen we dat de context continu verandert en dat het vakgebied waarin we opereren zich niet in een vacuüm bevindt. Zo zijn er allerlei ontwikkelingen in de maatschappij die invloed uitoefenen op mens, werk en werkomgeving. Neem bijvoorbeeld de opkomst van AI, vergrijzing, klimaatverandering of individualisering. Een verdiepend WiT onderzoek gaat over hoe de toekomstige generatie kenniswerkers willen werken.” 

Waar richt je je het aankomende jaar op?

“Ik wil een vollediger antwoord geven op de vraag die ons regelmatig gesteld wordt: ‘hoe vaak moeten mijn medewerkers naar kantoor komen?’ Samen met de deelnemers van Werk in Transitie kozen we dit jaar voor de centrale onderzoeksvraag ‘wat bepaalt een goede mix tussen thuis en kantoor’. Deze vraag is complex. Eén juist antwoord – een one-size fits all ­– gaan we niet vinden. Hybride werken is immers meer dan een keuze tussen thuis en kantoor; het gaat ook over gelijktijdig of niet-gelijktijdig werken, en fysiek, digitaal of hybride samenwerken. We onderzoeken welke effecten bepaalde mixen hebben op onderwerpen die ertoe doen, waaronder samenwerken, leiderschap, werkprestaties en gezondheid. En, daarbij stellen wij de vraag: ‘hoe zwaar wegen deze effecten in het bepalen van de mix?’.

"Er is dus nog een hoop te onderzoeken en te doen. Wat ik mij persoonlijk nog afvraag is of we de impact van de massale adoptie van hybride werken op de samenleving niet onderschatten. We zitten nog midden in een transitiefase en kunnen de gevolgen niet volledig overzien. Maar tegelijkertijd is het al ‘het nieuwe normaal’ geworden. Beseffen we wel voldoende hoe het ons eigen leven en de manier waarop we met elkaar omgaan beïnvloedt? Ik ben benieuwd hoe verschillende betrokkenen hier tegenaan kijken."

Contactpersoon

Gijs Brouwers

Gijs Brouwers

Researcher / MSc Public Adminstration and Organisational Science