Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Is biodiversiteit van ruimten nodig?

Is biodiversiteit van ruimten nodig?

20 oktober 2011

Is biodiversiteit van ruimten nodig?

De hoeveelheid, de diversiteit en de functionaliteit van de werk- en overlegruimten zijn belangrijk geworden door de opkomst van flexibel werken. Wanneer mensen geen eigen werkplek meer hebben, dan moet je de juiste ruimten op kantoor tot je beschikking hebben van om je werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Gebrek daaraan kan veel gemopper opleveren. Het aspect valt net buiten de top 5 van de meest belangrijke aspecten van de werkomgeving. Een goede indeling en mix van plekken heeft een positieve invloed op de tevredenheid en (ervaren) productiviteit. De indeling en de mix van plekken  verandert de lay-out van het gebouw. Ook de sociale structuren kunnen er door veranderen. Medewerkers zijn minder gericht op de eigen afdeling en ze komen collega’s van andere afdelingen vaker tegen.  

Interessante feiten over de hoeveelheid, diversiteit en functionaliteit van de ruimten uit de WODI onderzoeksdatabase:

  • Hoeveelheid, diversiteit en functionaliteit is een belangrijke voorspeller voor de waardering van een huisvestingsconcept.
  • In combikantoren met vast gebruik van werkplekken zijn medewerkers het meest tevreden over het aspect. Dit komt omdat zij zowel een vaste plek hebben, als allerlei andere plekken (stiltewerkplekken, loungewerkplekken etc.) kunnen gebruiken.
  • Klachten hebben vaak te maken met het aanbod van bepaalde typen plekken. Een tekort aan overlegruimten of concentratieplekken leidt vaak tot grote ontevredenheid. De kwaliteit van de ruimten is eveneens van belang.
  • Taakcomplexiteit beïnvloedt de keuze van een werkplek. Voor het uitvoeren van meer  complexe taken willen medewerkers vaker stille ruimten.
  • Het  aanspreken van elkaar op gedrag blijkt heel belangrijk te zijn. Veel problemen kunnen voorkomen worden door duidelijk uit te spreken waar plekken voor bedoeld zijn en de consequenties voor collega’s helder te maken.