Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Kennisdeling 2012: effectief interveniëren en e...

Kennisdeling 2012: effectief interveniëren en ervaringsdagen

12 januari 2012

In 2012 start het CfPB met twee nieuwe initiatieven voor kennisdeling en kennisoverdracht. Daarnaast krijgt de HK-kenniskring een vervolg. Graag informeren wij u over onze plannen.  

Themabijeenkomsten: Interventies voor een betere huisvesting

In zes themabijeenkomsten leidt het CfPB u door mogelijkheden om medewerkers beter te laten werken door aanpassingen in de huisvesting. Het doel is om de meest voorkomende problemen, en verbetermogelijkheden in kaart te brengen. Aan de hand van presentaties van ervaringsdeskundigen, experts en het CfPB gaan we in op de manieren om  valkuilen te omzeilen of om deze op te heffen.

Data:
29-03-2012: Communicatiemogelijkheden en sociale interactie
19-04-2012: Hoeveelheid, diversiteit, functionaliteit ruimten & functionaliteit en comfort werkplek
24-05-2012: Implementatie en sturing
21-06-2012: Binnenklimaat
20-09-2012: Concentratiemogelijkheden en akoestiek
01-11-2012: Archivering en ICT: randvoorwaarden voor flexibel werken

Anders werken ervaringsdagen: Beleef de nieuwe werkomgeving  

Bij de overgang naar een nieuwe werkomgeving komt veel kijken. De media staan vol over nieuwe concepten, allerlei beelden en ervaringen. In de praktijk vergt een nieuwe werkomgeving vaak andere manieren van organiseren van werk en het wennen aan andere manieren van gebruik van de werkomgeving.  Veel organisaties gaan voor een oriëntatie van concepten op bedrijfsbezoeken. De kans bestaat dat tijdens deze bezoeken een al te rooskleurig beeld voorgespiegeld wordt van het werken in een nieuw concept of dat er alleen gekeken wordt naar de sfeer en uitstraling van de werkomgeving. Met de ‘ervaringsdagen’ wil het CfPB deelnemers een objectief beeld geven van de consequenties voor mens en werk bij de overgang naar een nieuwe werkomgeving. Dit betekent dat deelnemers:

  • Van direct betrokkenen hun visie, aanpak en ervaringen te horen krijgen (tijdens presentaties, rondleidingen en lunch)
  • Via een speeddate de dialoog aan kunnen gaan met ervaringsdeskundigen
  • Uitgebreid de kans krijgen over de werkvloer met een innovatief concept te struinen
  • Ervaringen op een gestructureerde manier kunnen vastleggen

Aanvullend krijgt u onderzoeksuitkomsten over de voor- en nadelen van deze en andere werkomgevingen. De data van de ervaringsdagen volgen binnenkort.

HK-kenniskring 2012

In 2009 presenteerde het CfPB het huisvestingskeuzemodel (HKM) en ontwikkelde het model verder met (praktijk)deskundigen in de HK-kenniskring.  Vanaf 2012 start een nieuwe kenniskring waarin kennis wordt gedeeld over ervaringen met organisatiegericht huisvesten. Daarbij is er veel aandacht voor het systematisch vastleggen van ervaringen en leerpunten in de HK-projectendatabase. De focus ligt in eerste instantie op de relatie tussen organisatieambities en de conceptuele keuzes in het werkplekconcept en op de proceskeuzes bij implementatie en kan in overleg met de deelnemers uitgebreid worden.

Data :
26-01-2012: 1e bijeenkomst
10-05-2012: 2e bijeenkomst
18-10-2012: 3e bijeenkomst