Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Kennisdeling, sociale binding en work-life-bala...

Kennisdeling, sociale binding en work-life-balance: De effecten van HNW.

31 maart 2016

Aan ongeveer 1500 medewerkers in verschillende organisaties is gevraagd welk effect zij ervaren door de invoering van HNW op de kennisdeling binnen het team, de kennisdeling met andere afdelingen, de sociale binding en de work-life-balance.

Kennisdeling: verdeeld
Medewerkers zijn behoorlijk verdeeld over de impact op de kennisdeling binnen het team. Er zijn iets meer negatieve ervaringen (bijna 30%) dan positieve (ongeveer 25%) op dit vlak. Vanwege het tijd- en plaatsonafhankelijk werken is het minder vanzelfsprekend dat een team elkaar regelmatig op kantoor treft. Samenwerking en ontmoeting moeten actiever worden georganiseerd.

De impact van HNW op de kennisdeling met andere afdelingen is tevens verdeeld maar laat een wat positiever beeld zien. Er is vooral een groot aandeel neutrale antwoorden (‘geen invloed’), rond de 25% positieve beoordelingen en iets minder dan 20% negatieve beoordelingen.

Sociale binding: negatief
Over de invloed van HNW op de sociale binding zien we een duidelijker negatief oordeel. Meer dan 50% van de respondenten geeft een negatief oordeel. Het loslaten van een eigen plek op kantoor kan ervoor zorgen dat directe collega’s elkaar minder vaak zien of lastiger kunnen vinden. Vaker thuis of op andere plekken werken levert eenzelfde effect op: men weet niet altijd van elkaar waar en wanneer men werkt. Duidelijke afspraken met elkaar, open agenda’s, digitale samenwerkingstools (bv. chat), een plekchecker, actieve organisatie van (informele) ontmoetingsmomenten en een ankerpunt op kantoor kunnen de sociale binding verbeteren.

Work-life-balance: positief
De work-life-balance wordt door de meeste respondenten ervaren als positief aspect van HNW: meer dan de helft van de respondenten is positief over de impact van HNW op de work-life-balance, terwijl minder dan 10% zich hier negatief over uitspreekt.

In onderstaande figuur zijn de resultaten weergegeven.