Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Klachten liggen op de loer

Klachten liggen op de loer

16 november 2020

Klachten liggen op de loer

Infographic biedt inzicht in gezondheidseffecten thuiswerken

DELFT – Thuiswerken werkt niet voor iedereen. Die belangrijke conclusie kan getrokken kan worden op basis van voorlopige uitkomsten van het grootschalige onderzoek ‘We Werken Thuis’ van Aestate/Ontrafelexperts, Center for People and Buildings (CfPB), TU Delft en TU Eindhoven. In het kader van de Week van de Werkstress 2020 is een serie resultaten ondergebracht in een informatieve infographic.
 

Het onderzoek ‘We Werken Thuis’ wordt in drie cohorten uitgevoerd onder een groot aantal organisaties binnen onder meer de Rijksoverheid. Hoewel het onderzoek momenteel nog loopt, durven de onderzoekers zich op basis van de data uit de eerste twee cohorten (april tot en met augustus) te wagen aan de eerste voorzichtige conclusies. Speciaal met het oog op de Week van de Werkstress 2020 stelden zij een infographic samen die enig inzicht biedt in de gezondheidseffecten van thuiswerken.

Alarmerend

Enkele opvallende uitkomsten: bijna een derde van de ondervraagden (28%) geeft aan in meerdere of mindere mate klachten te ervaren als gevolg van het werken in de thuisomgeving. Daarbij gaat het zowel om lichamelijke als geestelijke klachten. Hoewel het merendeel van de tot nog toe ondervraagde deelnemers (78%) aangeeft enthousiast te zijn over haar/zijn werk, komen uit de verzamelde onderzoeksdata ook cijfers naar voren die potentieel alarmerend zijn. Zo geeft bijna een kwart (24%) van de mensen die als gevolg van het verplicht thuiswerken een zwaardere werkdruk ervaart aan dat ze het gevoel hebben nooit vrij te zijn. En van de mensen die door de coronacrisis minder werk hebben, voelt bijna een derde (27%) zich niet nuttig. Dergelijke percentages maken duidelijk dat het belangrijk is om stress-gerelateerde klachten van thuiswerkers nauwlettend in de gaten te houden.

Praktische handvatten

Het onderzoek ‘We Werken Thuis’ is overigens niet alleen gericht op gezondheid & vitaliteit. In de negen wekelijkse vragenlijsten worden de deelnemers aan het onderzoek ook bevraagd op onderwerpen als bijvoorbeeld sociale cohesie, samenwerking en de werkzaamheid van (communicatie)technologie. “Het uiteindelijke doel van dit grootschalige onderzoek is om organisaties en medewerkers praktische handvatten te bieden”, zegt Wim Pullen, directeur van het CfPB. “We willen kennis delen over de wijze waarop je thuiswerken het beste zou kunnen implementeren. Er zijn tal van partijen in de markt die momenteel informatie bieden over thuiswerken. Maar er is sterke behoefte aan wetenschappelijk gevalideerde kennis op dit gebied. De huidige situatie biedt ons de kans om betrouwbare en bruikbare kennis te ontwikkelen en te delen.”

De onderzoekers benadrukken dat de cijfers in de infographic gebaseerd zijn op data uit de eerste twee cohorten van het onderzoek, die liepen tot en met augustus van dit jaar. De data uit het laatste cohort komen binnen tot en met december 2020. Spoedig daarna zullen de onderzoekers meer definitieve cijfers en analyses bekendmaken.

Bijlage: Infographic Gezondheid en Vitaliteit

Noot voor redacties: Aanvullende informatie over het onderzoek is verkrijgbaar bij het Center for People and Buildings (CfPB), Wim Pullen,  e-mail: W.R.Pullen@tudelft.

Contactpersoon

Henk-Jan Hoekjen

Henk-Jan Hoekjen

Researcher / PhD Philosophy / MA History