Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Kwaliteit van werk onder druk door hybride werken?

Kwaliteit van werk onder druk door hybride werken?

3 november 2023

Kwaliteit van werk onder druk door hybride werken?

Hybride werken biedt veel mogelijkheden op individueel niveau. Maar er is ook een aantal beren op de weg bij de implementatie van deze manier van werken. Dat blijkt uit een lopend CfPB-onderzoek naar de impact van hybride werken op de kwaliteit van het geleverde werk. Onderzoeker Mathilda du Preez wijst op een aantal belangrijke voorlopige onderzoeksuitkomsten.

Hybride werken is na de coronapandemie breed omarmd binnen organisaties. Na de positieve ervaringen die in 2020-2021 werden opgedaan met thuiswerken willen medewerkers hun werk structureel deels vanuit huis uitvoeren. De recente resultaten uit de Werk in Transitie Monitor laten zien waarom medewerkers graag thuis willen werken. “De belangrijkste redenen om thuis te werken zijn de mogelijkheid om geconcentreerd te werken, het besparen van reistijd en de betere werk-privé balans”, zegt Mathilda du Preez. Uit onderzoek blijkt verder dat kenniswerkers zich thuis bijna altijd productief vinden1. Bovendien constateren bedrijven een betere efficiëntie en gelukkigere werknemers2.

Toch geeft de wetenschap geen eenduidig beeld, benadrukt Mathilda. In de literatuur komen ook verschillende zorgen naar voren. De CfPB-onderzoeker geeft een aantal voorbeelden: “Thuiswerken kan leiden tot een beperking van de creativiteit3,4; communicatieproblemen5–8, verminderde tevredenheid met de sociale cohesie9,10 en een gebrek aan kennis over welke collega's wat weten 5,11,12.” Daarbij wordt in de literatuur gewezen op het gevaar dat mensen in online discussies kritiek of nieuwe ideeën achterhouden13–15 en is er aandacht voor mogelijke coördinatieproblemen binnen teams13,16.

Kwalitatief onderzoek

Om de voor- en nadelen van hybride werken diepgaander te onderzoeken initieerde het CfPB eerder dit jaar een kwalitatief onderzoek op basis van de vraag ‘Wat is de impact van hybride werken op de kwaliteit van het werk?’. “Het definiëren en meten van de kwaliteit van kenniswerk heeft een lange geschiedenis2 en is buitengewoon moeilijk vanwege het grote aantal factoren dat van invloed is op de kwaliteit van het werk”, vertelt Mathilda. “Het onderwerp is al uitgebreid bestudeerd sinds Drucker in 1959 de term ‘kenniswerker’ bedacht in zijn boek "Landmarks of Tomorrow". Dit boek blijft een voortdurende bron van inspiratie voor nieuwe studies in de huidige, meer hybride context waarin veel kenniswerkers zich bevinden.”

Bij het concept ‘kwaliteit van kenniswerk’ baseert het CfPB zich voor het nu lopende onderzoek op de uitgebreide literatuurstudie van Campbell en Wiernik.5 “Ook houden we rekening met de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van werk, zoals geïdentificeerd door Bosch-Sijtsema en collega's1. Kenniswerkers gebruiken hun vaardigheden om hun doelen te bereiken, zowel individueel als in teamverband.5

Inmiddels zijn in het kader van het CfPB-onderzoek verschillende leidinggevenden binnen kantoorhoudende organisaties geïnterviewd over de vraag wat de impact is van hybride werken op de werkkwaliteit. De eerste uitkomsten, die werden gepresenteerd tijdens het CfPB Jaarcongres, bevestigen het beeld dat hybride werken vraagt om aandacht; de gedachte dat de implementatie van hybride werken alleen maar positieve gevolgen heeft blijkt niet te kloppen. “Uit de interviews blijkt dat leiders voortdurend maatregelen nemen om de negatieve impact van hybride werken op de kwaliteit van het werk te verminderen, als reactie op de kleine problemen die in hun team naar voren komen”, zegt Mathilda.

De problemen liggen op diverse vlakken. Blijkens het CfPB-onderzoek kunnen deze problemen worden ondergebracht in drie categorieën: Kennisdelen, Leren & Ontwikkelen, Besluitvorming & Communicatie, en Onderling vertrouwen & Psychologische veiligheid. De belangrijkste bevindingen zijn samengevat in de tabel hieronder.

Thema

Beschrijving van thema

Kennisdeling, Leren & Ontwikkelen

  • Gebrek aan informeel leren.
  • Te weinig tijd om te discussiëren en wederzijds begrip te delen over belangrijke argumenten in hun werk.
  • Samenstellen van coherente resultaten is moeilijker vanwege gefragmenteerde input.

Besluitvorming & Communicatie

  • Trage besluitvorming.
  • Moeite om als manager te weten waar mensen mee bezig zijn en of het effectief bijdraagt aan de organisatiedoelen.
  • Overvolle e-mail boxen en trage communicatieprocessen.

Onderling vertrouwen & Psychologische veiligheid

  • Passieve of geen participatie waardoor specifieke teamleden zich losmaken van het team en het werk.
  • Isolatie en onpersoonlijke werkomgeving
  • Kleiner professioneel netwerk en niet weten wie te vragen om informatie.

Het CfPB-onderzoek naar de impact van hybride werken op de kwaliteit van het werk is nog niet afgerond. “Bij de analyse van de interviews zullen we focussen op verdere individuele, team- en organisatiefactoren die een impact hebben op kwaliteit van kenniswerk”, besluit Mathilda. “Te zijner tijd zullen we een volledig rapport publiceren over dit onderzoek.” Mocht je nu al iets willen weten of iets willen inbrengen, kun je natuurlijk contact opnemen met Mathilda du Preez via m.dupreez@tudelft.nl. 

 

  1. Literatuurlijst

1.            Appel-Meulenbroek, R. et al. Perceived health and productivity when working from home during the COVID-19 pandemic. Work (2023) doi:10.3233/WOR-220575.

2.            Gibbs, M. et al. Work from Home & Productivity: Evidence from Personnel & Analytics Data on IT Professionals. bfi.uchicago.edu (2021).

3.            Brucks, M. S. & Levav, J. Virtual communication curbs creative idea generation. Nature 605, 108–112 (2022).

4.            Cheung, M. F. Y. & Zhang, I. D. The triggering effect of office design on employee creative performance: an exploratory investigation based on Duffy’s conceptualization. Asia Pacific Journal of Management (2020) doi:10.1007/s10490-020-09717-x.

5.            Edmondson, A. Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. https://doi.org/10.2307/2666999 44, 350–383 (1999).

6.            Appel-Meulenbroek, R. Knowledge sharing through co-presence: Added value of facilities. Facilities 28, 189–205 (2010).

7.            Weijs-Perrée, M., Appel-Meulenbroek, R. & Arentze, T. Analysing knowledge sharing behaviour in business centres: a mixed multinomial logit model. Knowledge Management Research and Practice 18, 323–335 (2020).

8.            Agbejule, A. & Lehtineva, L. The relationship between traditional project management, agile project management and teamwork quality on project success. International Journal of Organizational Analysis 30, 124–136 (2022).

9.            Golden, T. D. The role of relationships in understanding telecommuter satisfaction. J Organ Behav 27, 319–340 (2006).

10.          Brijn, D. La, Hoekjen, H.-J. & Pullen, W. Kennis verwerken in de virtuele agora : Thuiswerken en gemeenschappelijkheid na COVID-19. Gedrag & Organisatie 2, 142–166 (2022).

11.          Alsharo, M., Gregg, D. & Ramirez, R. Virtual team effectiveness: The role of knowledge sharing and trust. Information and Management 54, 479–490 (2017).

12.          Robert, L., Denis, A. & Hung, Y. T. Individual swift trust and knowledge-based trust in face-to-face and virtual team members. Journal of Management Information Systems 26, 241–279 (2009).

13.          Campion, M., Medsker, G. & Higgs, C. Relations between work group characteristics and effectiveness: Implications for designing effective work groups. Pers Psychol 46, 823–847 (1993).

14.          Chiocchio, F., Grenier, S., O’Neill, T. A., Savaria, K. & Willms, J. D. The effects of collaboration on performance: a multilevel validation in project teams. International Journal of Project Organisation and Management 4, 1–37 (2012).

15.          Edmondson, A. C. & Bransby, D. P. Psychological Safety Comes of Age: Observed Themes in an Established Literature. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior 10, 55–78 (2023).

16.          Laker, B. & Bolade-Ogunfodun, Y. Delegation strengthens teams working remotely. (2022).

Contactpersoon

Mathilda du Preez

Mathilda du Preez

PhD Environmental Psychology