Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Meld je aan voor het CfPB-jaarcongres Werk in T...

Meld je aan voor het CfPB-jaarcongres Werk in Transitie

31 augustus 2022

Congres: ‘Vinden van verbinding in de hybride wereld’

Het Center for People and Buildings (CfPB) doet al 21 jaar onderzoek naar mens, werk en werkomgeving. Op 13 oktober presenteren we kennis die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld op het gebied van de snel veranderende hybride werkomgeving. Ook gaan we in op de nieuwe onderzoeken die we in het kader van het collectieve kennisprogramma Werk in Transitie uitvoeren. Ben je nieuwsgierig naar de vraagstukken rond hybride werken, zoek je onafhankelijke kennis? Kom dan luisteren en meedoen. Benoem de 5 onderwerpen: Samenwerken, Gezondheid en vitaliteit, Medewerker en organisatie, Werkomgeving, Leiderschap

Meld je hier aan  

Interactief, informatief, inspireren

Het onderwerp ‘verbinding’ is een groot struikelblok bij het implementeren van hybride werken. Iedereen worstelt met de vraag hoe je het ‘wij-gevoel’ binnen teams en de organisatie als geheel in stand houdt wanneer collega’s elkaar niet meer zo vaak treffen in het gemeenschappelijke kantoor. Aan de hand van informatieve lezingen, een interactief parallelprogramma en een inspirerende afsluiting gaan we dit thema uitlichten.

Hoe creëer je verbinding in de hybride wereld?

We starten de dag plenair. Vanuit diverse perspectieven zal CfPB-directeur Jacqueline Schlangen samen met het CfPB-team de hoofdvraag van het congres belichten: hoe creëer je verbinding in de hybride wereld? Is dit belangrijk? Moeten we kantoren ombouwen tot clubhuizen of kunnen we het kantoor afschaffen? Moeten we behalve aan ‘Bricks’, ‘Bytes’ en ‘Behaviour’ ook systematisch aandacht gaan besteden aan ‘Bonding’ of is hybride werken slechts een tijdelijke hype en zit iedereen over een paar jaar weer gewoon samen in het (dan veel te krappe) kantoor? We beantwoorden deze vragen aan de hand van onderzoeksresultaten van het CfPB en andere (inter)nationale onderzoekers en kennisinstituten.

Parallelsessies

Na de plenaire sessie gaan we in drie parallelsessies meer de diepte in. De sessies worden 2x gegeven.

1. Workshop: Kun je hybride werken in bestaande kantoren?

Aan welke voorwaarden moeten bestaande kantoren voldoen om ze geschikt te maken voor hybride werken? Kan de inrichting blijven zoals die is? Of zijn er aanpassingen vereist? En welke dan? Kunnen we bijvoorbeeld vierkante meters afstoten? Sleutelen aan de werplekfactor? Of is dat onverstandig? Aan de hand van een gezamenlijke analyse van plattegronden van kantoorvloeren proberen we tot een ideale en toekomstbestendige ‘hybride’ werkvloer te komen.

2. Kennissessie: Is het kantoor nodig voor samenwerken?

In deze kennissessie delen we actuele kennis op het gebied van ‘samenwerken’. Op basis van deze kennis gaan we aan de hand van de methode ‘evidence based reasoning’ gezamenlijk aan de slag met de vraag in hoeverre het kantoor noodzakelijk is voor samenwerken. Moet je elkaar fysiek ontmoeten om goed te kunnen samenwerken? En aan welke voorwaarden moet je voldoen om van een geslaagde samenwerking te kunnen spreken?

3. Kennissessie: Wat leer je van pilots over hybride werken?

Als expert op het gebied van mens, werk en werkomgeving begeleidt het CfPB pilots en living labs op het gebied van hybride werken. Met die ervaring hebben we een speciaal evaluatie-instrument ontwikkeld waarmee we willen waarborgen dat deze pilots gestructureerd verlopen en tot betrouwbare uitkomsten leiden. In deze Kennissessie geven we uitleg over het evaluatie-instrument en delen we met elkaar de ervaringen met hybride werken tot nog toe.

Netwerklunch en posterpresentatie

Tijdens de netwerklunch kun je toelichting krijgen op de posterpresentatie waarin de context en de eerste resultaten gepresenteerd worden van het Nationaal Onderzoek ‘Activiteiten op het werk’. Wat doe je eigenlijk op je werk? Ook kun je nog meedoen aan het onderzoek.

Toekomstige 

Na de parallelsessie sluiten we plenair af. Jacqueline Schlangen zal vooruit kijken naar de nieuwe onderzoeken die op stapel staan in het kader van het collectieve onderzoeksprogramma Werk in Transitie. Dit onderzoek, dat we uitvoeren in nauwe samenwerking met TU Delft en TU Eindhoven, is gericht op de succesvolle evidence based implementatie van hybride werken.

De afsluitende speech wordt verzorgd door Hans de Jonge. Hans de Jonge is emeritus-hoogleraar Vastgoedbeheer en Ontwikkeling en tevens oprichter en bestuurslid van de Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings. Vanuit zijn langjarige ervaring met innovatie in de wereld van de werkomgeving zal Hans de huidige ontwikkelingen op het gebied van hybride werken van prikkelend commentaar voorzien.

Informatie & kosten

Het CfPB Jaarcongres ‘Vinden van verbinding in de hybride wereld’ vindt plaats op 13 oktober van 10:00 – 17:00 uur in de Loods in Rijswijk. Kosten van deelname aan het congres bedragen 385 euro per persoon. Medewerkers van organisaties die deelnemen aan ons collectieve onderzoeksprogramma Werk in Transitie hebben gratis toegang. Deelnemende organisaties zijn op dit moment: Belastingdienst, Rijksoverheid (inclusief agentschappen), DCMR, Radboud Universiteit.

Programma

9.30 uur             Ontvangst, koffie/thee

10.00 uur           Plenair programma: Hoe creëer je verbinding in de hybride wereld?

11.15 uur           3 parallelsessies

12.45 uur           Netwerklunch en posterpresentatie

13.45 uur           3 parallelsessies (herhaling)

15.15 uur           Pauze

15.45 uur           Plenaire sessie: “Werk in Transitie” - nieuwe vragen en verdiepende onderzoeken

16.10 uur           Afsluiting door Hans de Jonge

16.30 uur           Napraten met borrel

Mochten er vragen zijn, schroom dan niet om met ons contact op te nemen. We kijken er naar uit je te begroeten op 13 oktober 2022.

Meld je hier aan  

Contactpersoon

Jacqueline Schlangen

Jacqueline Schlangen

CEO / Law