Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Mogelijkheden energiebesparing gebouwen Rijksge...

Mogelijkheden energiebesparing gebouwen Rijksgebouwendienst in kaart gebracht

25 februari 2009

Het Center for People and Buildings heeft samen met de Rgd onderzoek gedaan naar de verbetering van de energie-efficiëntie van bestaande gebouwen van de Rijksgebouwendienst. In het kader van duurzaamheid en de reductie van energiegebruik van zijn gebouwen heeft de Rgd een energieambitie geformuleerd. De Rgd wil voor de nadere beleidsbepaling zicht te hebben op de te verwachten effecten van de diverse besparingsmaatregelen en op de invloed van externe factoren. Voor het uitvoeren van het onderzoek zijn gebruiksgegevens van 19 gebouwen ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van (energie)simulatiestudies met behulp van instrumenten zoals het PARAP-levensduurkostenmodel en het EBOB-simulatiemodel.

Gedrag gebouwgebruikers bepalende factor energieverbruik gebouwen

De simulaties laten zien dat naast de optimalisatie van gebouw- en technische installaties ook het (energiebewust) gedrag van de gebouwgebruikers van grote invloed is op het energieverbruik van gebouwen. Van diverse kanten is enthousiast gereageerd op de uitkomsten en op de aanbevelingen voor implementatie en voortgezet onderzoek. Samen met de Rgd en de Belastingdienst zal een symposium over de energie-efficiëntie van kantoorgebouwen worden georganiseerd.

Voor een samenvatting van het onderzoek kunt u hier terecht. Voor meer inlichtingen over, en mogelijke participatie in de ambities van het Center for People and Buildings voor voortgezet onderzoek in het kader van energie-efficiëntie en kantoorgebouwen, kunt u contact opnemen met Wim Pullen.

Artikel over het onderzoek in Facilitair en Gebouwbeheer: klik hier