Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Naar de bakermat van de westerse beschaving: Gr...

Naar de bakermat van de westerse beschaving: Griekenland

25 maart 2019

Naar de bakermat van de westerse beschaving: Griekenland

Onze collega Theo van der Voordt was een van de uitgenodigde sprekers om een keynote te geven op de 5th Facilities Management Conference in Athene op 20 Maart j.l.

Keeping up with trends

Het thema van de conferentie (georganiseerd door Boussias Communications) was “Keep up with trends and new technologies in FM”.  In zijn lezing “Beyond focusing on cost reduction. How to add value through Corporate Real Estate and Facilities Management” probeerde Theo in 20 minuten twee  van de boeken waarvan hij mede-auteur is  samen te vatten:

  • The added value of Facilities management uit 2012 (klik hier) en
  • Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value uit 2017 (klik hier)

 

De  kernboodschap die in een flink tempo de revue passeerde is in de ppt presentatie terug te vinden (klik hier).

Andere onderwerpen op het congres waren:

  • Veranderingen in de relatie tussen Facilities Management en Corporate Real Estate Management
  • De impact van werkplekken op het concurrentievermogen van bedrijven
  • Digitalisering van FM en CREM door Internet of Things, augmented reality, virtual reality, sensoren etc.
  • De bijdrage van FM aan vermindering van de energie consumptie
  • Kansen en risico’s van Big Data
  • Lessen uit ervaringen met outsourcing van FM/CREM services
  • Onderhoud en beheer van grote infrastructurele werken zoals vliegvelden
  • Public Private Partnerships in FM

Voor wie meer wil leren uit het oude Griekenland:

Daags na de Griekse conferentie vond op donderdag 21 maart in London de Workplace Trends Research Spring Summit plaats: daar wordt ook degelijke kost gepresenteerd die na te lezen is in een conferentie blog (klik hier).  Er zaten redelijk wat verwijzingen naar Griekse wijsheden in het programma. We noemen de blog van Neil Usher  die de laatste jaren geregeld de actualiteit van werkplekvraagstukken relateert aan het oude Griekenland:

Somewhere in the uncritical world of Workplace we have come to equate wellbeing with creativity, associating the most healthy and helpful environments for human beings with the path to innovation. While the underlying aim of ensuring a healthy and helpful working environment for all is unquestionably the right thing to do, the history of art and thought suggests that wellbeing and creativity are entirely unrelated. They might even be entire opposites

Op basis van een vergelijking tussen Apollo en Dionysus (“Apollo was rational, cautious and ordered, Dionysus emotional, instinctive and unpredictable” leert Usher ons over een andersoortig perspectief op de werkomgeving (nieuwsgierig? klik hier).