Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Naarmate we ouder worden ...

Naarmate we ouder worden ...

20 september 2012

Naarmate we ouder worden ...

Wanneer mensen ouder worden, verandert de inrichting van hun leven vaak sterk en zijn mensen toe aan een nieuwe omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de woonomgeving. Als er kinderen komen, moet het huis groter, in een kindvriendelijke buurt en liefst met een tuin. Worden we ouder dan zijn een kleiner oppervlak, gelijkvloers en soms de aanwezigheid van een lift gewenst. Studenten zijn na het verlaten van het ouderlijk huis vaak minder kritisch en nemen genoegen met een van de schaarse kamers in de grote steden.

Huisvestingswensen niet leeftijdsgebonden

Maar gelden deze veranderende wensen ook voor de werkomgeving? Worden onze wensen anders naarmate onze leeftijd vordert? Uit onderzoek van het CfPB naar het belang van aspecten van de werkomgeving blijkt dat er geen grote verschillen bestaan tussen jongere en oudere medewerkers. Men vindt dezelfde top 5 aan aspecten belangrijk. Wanneer een kantoor wordt ingericht voor een ouder wordende populatie, lijkt dit geen verregaande consequenties te hebben voor de inrichtingswensen. Een goed functionerende en comfortabele werkplek, de mogelijkheid om geconcentreerd te kunnen werken, de mogelijkheid tot communicatie en het binnenklimaat zijn voor alle groepen belangrijke aspecten.

Voor enkele aspecten zijn wel kleine verschillen waar te nemen: het belang van concentratiemogelijkheden neemt licht af naarmate mensen ouder worden. Het binnenklimaat wordt daarentegen iets belangrijker en stijgt van plek vier naar plek drie.

Ook de ligging van het pand wordt wat belangrijker naarmate mensen ouder worden. Medewerkers boven de 50 jaar vinden de bereikbaarheid van het gebouw wat belangrijker dan jongere collega’s. Bereikbaarheid van het gebouw stijgt in belang van plek 3 naar plek 2.

Het belang dat men hecht aan elementen van de werkomgeving lijkt dus niet sterk te verschillen tussen leeftijdsgroepen, zoals dit bij woningen wel het geval is. Een geruststellende conclusie. Differentiatie in de kantoorinrichting om verschillende leeftijdsgroepen te gerieven is niet nodig.

Dat wil nog niet zeggen dat “one size fits all”. Er zijn aanwijzingen dat andere factoren invloed hebben op onze werkomgevingspreferenties.  Denk bijvoorbeeld aan het soort werk dat men verricht, het opleidingsniveau dat men heeft en de persoonlijkheid van mensen.