Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Nationale HNW Barometer 2013: kostenbesparing s...

Nationale HNW Barometer 2013: kostenbesparing staat voorop

6 februari 2014

Nationale HNW Barometer 2013: kostenbesparing staat voorop

Waarom voeren organisaties Het Nieuwe Werken in? Waren in 2012 de redenen nog een groeiende werknemerstevredenheid en een betere werk/privé-balans, in 2013 was kostenbesparing de belangrijkste reden. Terwijl HNW steeds vaker wordt ingevoerd en de definitie steeds herkenbaarder wordt, groeit de weerstand en neemt het enthousiasme af. Dit blijkt uit de Nationale Het Nieuwe Werken Barometer 2013.

Slechts kwart doelen bereikt

In de afgelopen jaren zijn steeds meer organisaties met Het Nieuwe Werken aan de slag gegaan (43% van de respondenten in 2011, 53% in 2012, 64% in 2013). Gemiddeld genomen scoren deze organisaties steeds beter op HNW-gerelateerde factoren, zoals het vinden van een goede balans tussen wederzijds vertrouwen en controle van (tijd- en plaatsonafhankelijke) medewerkers, het online beschikbaar stellen van benodigde werkgerelateerde informatie, en het stimuleren van openheid in het dagelijks werk. Toch vallen de geboekte resultaten vaak tegen. Gemiddeld wordt slechts een kwart van de gestelde doelen bereikt.

Voor ondervraagden is de betekenis van het HNW-concept duidelijker geworden, maar roept het tegelijkertijd ook minder positieve associaties op (39% nu, tegen 50% in 2012) en nemen de negatieve associaties toe (19% nu, tegen 12% in 2012).

Obstakels

De voornaamste obstakels voor een succesvolle implementatie van HNW waren in 2013 de angst onder werknemers om de eigen (vaste) werkplek te verliezen, weerstand van managers tegen het concept, de angst om onderling contact te verliezen met collega's, en een mismatch van HNW met de bestaande organisatiecultuur.

De Nationale Het Nieuwe Werken Barometer 2013 is een jaarlijks onderzoek dat een beeld geeft van hoe Het Nieuwe Werken in Nederland wordt opgenomen. In 2013 hebben zo'n 70 organisaties deelgenomen aan het onderzoek. De barometer is in 2010 ontwikkeld door Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) in samenwerking met Novay en het Center for People and Buildings. Dankzij deze Barometer kan een wetenschappelijke vinger aan de pols van HNW worden gehouden.

Deze tekst is vrijwel 1 op 1 overgenomen van een recent persbericht van Rotterdam School of Management.

Klik hier voor de (verkorte) onderzoeksrapportage.