Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Niet los verkrijgbaar

Niet los verkrijgbaar

15 oktober 2009

Over het binnenklimaat van een kantoorgebouw zijn de meningen verdeeld: er zijn tevreden en ontevreden mensen. Is die tevredenheid afhankelijk van het geïnstalleerde klimaatsysteem? En is de tevredenheid over geconcentreerd kunnen werken in je kantoor te verklaren aan de hand van de hoeveelheid en diversiteit van de werkplekken?

In deze twee vragen gaat het over mogelijke relaties tussen tevredenheid en de fysieke werkomgeving. Als die relaties direct aanwezig zijn, dan zou je met veranderingen binnen de fysieke omgeving de tevredenheid kunnen beïnvloeden: bij veel ontevreden medewerkers over het binnenklimaat, draai je aan de knoppen van het klimaatsysteem en de ontevredenheid verandert in tevredenheid. Op zich een logische redenering, maar werkt het ook zo?

Deze vraag is voor het Center for People and Buildings de aanleiding om meer gedetailleerd te gaan studeren op de relatie tussen de beleving, zoals die wordt gemeten met het WerkomgevingsDiagnose Instrument (WODI) en de fysieke werkomgeving. Om gericht onderzoek te kunnen doen en te zoeken naar gedegen antwoorden, hebben we besloten om aan de WODI Toolkit de module Gebouwinventarisatie toe te voegen. Met de methode uit deze module worden kenmerken van het gebouw en de inrichting vastgelegd. De classificatie is afgeleid van NEN 2748, een norm over facilitaire begrippen.

Er zijn inmiddels al enkele gebouwinventarisaties uitgevoerd. De volgende stap is om via statistische methoden verbanden te vinden tussen fysieke gebouwkenmerken en tevredenheidsscores. Als er statistische verbanden worden gevonden, geeft dat aanleiding om hiervoor verklaringen te zoeken. Hiermee willen we concrete interventiemogelijkheden achterhalen die de tevredenheid over een aspect kunnen verhogen. Uitkomsten van de analyses kunnen er ook toe leiden dat er geen directe verbanden te vinden zijn. Tevredenheid (of het gebrek daaraan) kan dan zijn oorzaak vinden in bijvoorbeeld organisatorische kenmerken of het leveringsproces: “de schoonmakers doen zo goed hun best, ze moeten in te weinig tijd te veel doen, daarom beoordeel ik hun inzet en niet of mijn werkplek goed schoon is”.

Om de mogelijke verbanden tussen de fysieke werkomgeving en tevredenheid te kunnen ontdekken, willen wij graag op grote schaal gegevens verzamelen. Hoe meer gebouwinventarisaties hoe beter. Daarom is de gebouwinventarisatie vanaf nu onlosmakelijk verbonden met de WODI Standaard en WODI Light-meting.