Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Nieuwe situatiekaarten Werkplekspel in de maak

Nieuwe situatiekaarten Werkplekspel in de maak

29 januari 2018

De set met situatieschetsen van het spel wordt uitgebreid. Er komen extra sets over thema’s als managementvraagstukken, samenwerken, werken op afstand, projectmanagement, nieuwe werkorganisatie, implementatie. Hiermee wordt het spel nog geschikter om de overgang naar nieuwe huisvesting en bijhorende nieuwe manieren van werk te ondersteunen. Ook kunnen specifieke doelgroepen beter bediend worden.

Planning is om de sets vanaf september te kunnen leveren. De vragen worden ontwikkeld in een kleine groep van internationale werkplekspeltrainers en CfPB-medewerkers. In juni vindt een testevent plaats in Parijs. We denken erover een soortgelijk event in Nederland te organiseren.

Voorbeelden van nieuwe situatiekaarten
 

In de nieuwe werkomgeving hebben mensen geen eigen bureau meer. Vijf collega’s hebben afgesproken om voor elkaar plekken te reserveren, zodat ze altijd bij elkaar kunnen zitten. Wat vindt u daarvan?
a)    Prima als ze intensief samenwerken.
b)    Het is niet de bedoeling dat we de ruimte zo gebruiken.
c)    Dergelijk gedrag  moet op het werkoverleg besproken worden.

Onderdeel van het nieuwe beleid is om autonomie en initiatief binnen teams te stimuleren. Wat verwacht u als manager van de directie, om de doorvoering van dit beleid mogelijk te maken?
a)    Ik verwacht een voorbeeldfunctie van de directie. Verder verwacht ik dat geslaagde initiatieven beloond worden.
b)    Ik verwacht steun van de directie als zich problemen voordoen. Bijvoorbeeld als er gesanctioneerd moet worden omdat medewerkers hun autonomie misbruiken om hun werk minder goed te doen.
c)    Ik verwacht dat de directie ons de middelen geeft om het nieuwe beleid goed te kunnen invoeren: budget en training.