Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Onderzoek beleving Scholen: Is de tevredenheid...

Onderzoek beleving Scholen: Is de tevredenheid van de docent over de werkomgeving van invloed?

21 februari 2019

Onderzoek beleving Scholen: Is de tevredenheid van de docent over de werkomgeving van invloed?

De komende maanden werken met studenten van de Vrije Universiteit (VU), richting Bestuur en Organisatie en samen met het Center for People and Buildings en ICSadviseurs . Drie groepen studenten doen onderzoek naar de relatie tussen de docent en de werk- en leeromgeving. Op 18 februari vond de startbijeenkomst plaats (zie foto).

De aanname is dat veel schoolgebouwen ingericht zijn naar de wensen van de leerlingen, en aanmerkelijk minder tegemoet komen aan de behoeften en de wensen van de docenten. Dit bleek ook uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer uit 2016 waarbij de schoolgebouwen slechter worden beoordeeld door docenten dan door andere gebruikers (klik hier).

Op zoek naar…

Met dit gezamenlijke project willen de drie opdrachtgevers meer inzicht krijgen in de tevredenheid van docenten met betrekking tot het schoolgebouw als leer- en werkomgeving. Een belangrijke vraag waarmee de studenten aan de gang gaan is: is er een verband tussen de tevredenheid over de leer- en werkomgeving en de werkdruk die in toenemende mate ervaren wordt. Kan de werkdruk verlaagd worden door een veilige en functionele werkplek?

Drie invalshoeken

De drie groepen studenten doen respectievelijk onderzoek naar de ervaring van leerkrachten met hun veranderende werkomgeving, naar de mate van personaliseren van de werkplek in het voortgezet onderwijs, waarbij ook leerpunten uit het nieuwe werken in de zakelijke sector worden betrokken en tenslotte naar de relatie tussen het gebruik van nieuwe technologieën en de beleving van de werkplek.

Een belangrijke eis aan het onderzoek dat er sprake is van een gedegen theoretisch onderzoek, een wetenschappelijke benadering gekoppeld aan empirisch onderzoek. Te denken valt aan het onderzoeken van een aantal recente programma’s van eisen, aan het mee-ervaren van werkbijeenkomsten met gebruikers en aan het bevragen van docenten in een aantal typen scholen. Daarbij wordt het gebouw nadrukkelijk als een onderdeel van de leeromgeving gezien, die mede de beleving ervan bepaalt.

Perspectief

Medio mei zijn de studenten klaar met hun onderzoek en zullen zij met wetenschappelijk onderbouwde observaties en adviezen komen. Als opdrachtgevers fungeren Sibo Arbeek en Ieke Koning namens ICSadviseurs, Wim Pullen en Bartele Hoekstra namens het CfPB en dr. Sytze Kingma namens de VU.

Het is de ambitie van de samenwerkende partijen om dit onderzoek de komende paar jaar te herhalen voor de bachelor studenten en ook uit te breiden met masterstudenten die die aan deze thematiek hun afstudeerwerk willen wijden. Dat hoeven niet perse VU studenten te zijn. Meer weten neem dan contact op info@cfpb.nl