Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Onderzoeksresultaten die te denken geven

Onderzoeksresultaten die te denken geven

17 juli 2014

Op 5 juni jongstleden vond de WODI kenniskringbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst wordt jaarlijks georganiseerd om de nieuwe inzichten die met  het werkomgevingsdiagnose-instrument (WODI) zijn ontdekt te delen met de organisaties die de afgelopen jaren het instrument hebben toegepast. Tijdens deze bijeenkomst werden naast nieuwe inzichten en recent onderzoek ook ervaringen gedeeld over het gebruik en de toepassing van het WODI-instrument.

Jongeren positiever over flexwerkomgeving

Marion Beijer (CfPB) trapte de bijeenkomst af met een uitleg over het verschil in beleving van de huisvesting van uiteenlopende leeftijdsgroepen. Jongere medewerkers (<31 jaar) beoordelen flexibele kantoren over het algemeen positiever dan cellenkantoren. Bij oudere medewerkers zien we juist het tegenovergestelde: zij zijn meer tevreden met een cellenkantoor dan met een flexibel kantoor. Het verschil in leeftijd leverde veel discussie op. Met elkaar werd van gedachten gewisseld over de mogelijke oorzaken van deze verschillen: Is het een generatiekwestie (en dus gerelateerd aan culturele en omgevingsfactoren)? Een ‘fysieke’ leeftijdskwestie? Of, gaat het om persoonlijkheidsverschillen?

Het tweede item betrof  de vraag of kennisdeling beter gaat in een cellenkantoor met vast gebruik van werkplekken of in een meer open kantoor met flexplekken. Het derde onderwerp ging  over gebouw- en beleving-gerelateerde factoren die arbeidsproductiviteit voorspellen.

Huisvestingsvraagstuk Wageningen Universiteit

In hun presentatie vertelden Annet de Haas en Rolf Heling over het huisvestingsvraagstuk bij de Wageningen Universiteit (WUR). In het proces zijn drie belangrijke waarden gekozen voor de huisvesting: samenwerken, creativiteit en kennisdelen. Dit leidde tot de ontwikkeling van een flexibele werkomgeving waarbij efficiënter ruimtegebruik een mooie bijkomstigheid is. Om de beleving van de nieuwe, flexibele kantooromgeving te bepalen, is tijdens het proces tweemaal een WODI meting uitgevoerd. Hoewel de uitkomsten al zeer positief waren, zijn naar aanleiding van de uitkomsten van de eerste meting verbetermogelijkheden geformuleerd en doorgevoerd. Na de tweede meting bleek de tevredenheid nog verder gestegen te zijn. Voor de medewerkers wil men een aantrekkelijk werkgever zijn en blijven. Daarnaast wil de betreffende afdeling een voorbeeld zijn voor de huisvesting  van de rest van de universiteit.

Kaderstelling Fysieke Werkomgeving Rijk

Frits van Erpers Roijaards van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) sloot af met een presentatie over de kaderstelling Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR). Een belangrijke ambitie van de kaderstelling FWR is het vereenvoudigen van de voorbereiding van huisvestingsprojecten van het Rijk. Het slimmer inrichten van het besluitvormingsproces maakt het mogelijk de benodigde voorbereidingstijd zo kort mogelijk te houden. Dit kan o.a. door de eisen voor kantoorhuisvesting vooraf vast te stellen. De kaderstelling beoogt  dat alle rijkskantoren een basiskwaliteit hebben waardoor alle gebruikers van rijkskantoren zo optimaal mogelijk worden ondersteund in hun werk.

De presentaties van de  WUR en over het project FWR zijn mooie voorbeelden van de toepassing van resultaten van het WODI-instrument in de praktijk. In de toekomst zal er vergelijkend onderzoek gedaan worden en zullen er nieuwe toepassingen van het instrument worden ontwikkeld. De verdere ontwikkeling voor laboratoria is in volle gang.