Center for People and Buildings

U bent hier: >>>'Online vergaderen is slecht voor creativiteit'...

'Online vergaderen is slecht voor creativiteit'

11 mei 2022

Wetenschappelijk tijdschrift Nature publiceerde vorige week een interessant artikel. Melanie S. Brucks (Columbia University) en Jonathan Levav (Stanford University) schrijven in 'Virtual communication curbs creative idea generation' dat online vergaderen negatieve effecten heeft op de creativiteit.

Zij trekken deze conclusie op basis van twee verschillende methodes. Ten eerste voerden de onderzoekers een lab-experiment uit waarin kantoorwerkers werden gevraagd om een frisbee te ontwerpen. Dat deden zij in twee settings: een gezamenlijke fysieke ruimte, en afgesloten ruimtes waarbij de interactie plaatsvond via een videogesprek. Ten tweede toetsten de onderzoekers de uitkomsten aan een 'field-experiment' onder 1.490 medewerkers van een internationaal bedrijf dat actief is op het gebied van telecommunicatie. 


Genereren en selecteren

Het onderzoek leert dus dat online vergaderen negatieve effecten heeft op het genereren van nieuwe ideeën: in de afgesloten ruimtes werden minder ideeën bedacht dan in een gezamenlijke fysieke ruimte. Maar de onderzoekers stellen ook dat er in het selecteren van de gegenereerde ideeën geen significant verschil te vinden is tussen fysiek en online vergaderen.

In het onderstaande filmpje geven de onderzoekers nadere uitleg over de opzet en de uitkomsten van het onderzoek.

Onduidelijkheden

De uitkomsten bevestigen een intuïtie die velen zullen herkennen na 2 jaar ervaring te hebben opgedaan met thuiswerken: dat overleggen in een gedeelde fysieke ruimte voordelen biedt die niet altijd geheel gecompenseerd kunnen worden door communicatie-technologie. Tegelijkertijd zijn er - ook na de Nature-publicatie - nog altijd veel onduidelijkheden. Zijn de in Nature gepubliceerde resultaten ook onverkort geldig binnen andere sectoren of afdelingen dan de onderzochte? Wat wordt eigenlijk precies verstaan onder 'creativiteit'? Betekent 'meer ideeën' ook 'meer betere ideeën'? Enzovoort.

Binnen het CfPB hebben we in het verleden al onderzoek gedaan naar hybride vergaderen. We zullen dat ook in de toekomst blijven doen. Bijvoorbeeld binnen Werk in Transitie. Dit is een collectief onderzoeksprogramma op het gebied van hybride werken dat momenteel loopt (en waarvoor geïnteresseerden zich nog kunnen aanmelden). Binnen Werk in Transitie, dat we uitvoeren in nauwe samenwerking met TU Delft en TU Eindhoven, onderzoeken we de vraag hoe de implementatie van hybride werken kan bijdragen aan de strategische doelen van organisaties.

 

Contactpersoon

Henk-Jan Hoekjen

Henk-Jan Hoekjen

Researcher / PhD Philosophy / MA History