Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Opkomst technologie vraagt om multidisciplinair...

Opkomst technologie vraagt om multidisciplinaire blik

28 april 2022

Opkomst technologie vraagt om multidisciplinaire blik

Technologie gaat de komende jaren potentieel de nodige impact hebben op de werkomgeving. Maar hoe ga je hier als organisatie mee om? Wanneer ga je over tot implementatie van een technologische innovatie? En hoe meet je de opbrengsten van een dergelijke keuze? Het multidisciplinaire team van het CfPB heeft de kennis én de instrumenten om organisaties bij te staan in een snel technologiserend 'umfeld'.

Grote invloed

Technologie speelt een sleutelrol in de moderne werkomgeving. Gedurende de afgelopen twee jaar hebben we gemerkt dat techologische oplossingen - in casu videobelsystemen als Teams, Webex en Zoom - een grote invloed kunnen hebben op de manier waarop (kennis)werk wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd leidt de toepassing van technologie ook tot allerlei nieuwe vragen. Zo worstelen diverse organisaties momenteel met de vraag hoe hybride werken verantwoord kan worden ingevoerd. Deze vraag gaan we als CfPB (samen met TU Delft en TU Eindhoven) beantwoorden in het collectieve onderzoeksprogramma Werk in Transitie. Binnen dit onderzoek kijken we onder meer naar de wijze waarop hybride werken gekoppeld kan worden aan de strategische doelen van een organisatie.

Multidisciplinair

Het CfPB is al jaren hét kenniscentrum op het gebied van mens, werk en werkomgeving. Dit is onder meer te danken aan de regelmatige interne kennisdagen. Tijdens deze intensieve sessies houdt het multidisciplinaire team elkaar scherp op diverse relevante gebieden. Afgelopen dinsdag 26 april scherpte het team de eigen blik op het belangrijke onderwerp Data & Technologie.

Tijdens de intensieve kennisdag kwamen tal van onderwerpen aan de orde. Zo sprak het team diepgaand over 'smart buildings', robotisering, artificiële intelligentie en 'virtual & augmented reality'. Het CfPB-team verkende met elkaar de laatste ontwikkelingen op de genoemde vakgebieden. Daarbij werden de potentiële voor- én nadelen van deze technologieën uitgebreid besproken. Ook dachten de CfPB-onderzoekers gezamenlijk na over systematische criteria aan de hand waarvan nieuwe technologieën verantwoord ingevoerd kunnen worden binnen organisaties. 

Dankzij het multidisciplinaire team van het CfPB is het kenniscentrum als geen ander in staat technologische innovaties vanuit verschillende perspectieven te evalueren

Als hét kenniscentrum op het gebied van mens, werk en werkomgeving heeft het CfPB bij uitstek de taak om de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën in de werkomgeving vanuit verschillende perspectieven te evalueren. Het multidisciplinaire team van het CfPB heeft - mede dankzij de regelmatige interne kennisdagen - de kennis én de instrumenten om organisaties bij te staan in een snel technologiserend 'umfeld'.

Contactpersoon

Henk-Jan Hoekjen

Henk-Jan Hoekjen

Researcher / PhD Philosophy / MA History