Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Over Agile Werkomgevingen

Over Agile Werkomgevingen

26 januari 2019

Wendbare werkomgeving voor Agile Werken

Op 24 januari sprak onze collega Anca Gosselink op de Vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer over de wendbare werkomgeving. Organisaties willen wendbaar zijn om in te spelen op de snelle veranderingen die zij zien. Flexibiliteit is hot! Zij vragen zich af hoe de werkomgeving alle dynamiek in processen goed kan ondersteunen. Welk label hangt daar aan, en wat is het eigenlijk, want er wordt zoveel gezegd. Wordt het flexwerken, activiteitgerelateerd, agile, tijd- en plaatsonafhankelijk, HNW? Of is dit alles achterhaald en zijn we al weer op weg naar nieuwe werkvormen?

Anca presenteerde op de beurs enkele resultaten uit het onderzoek naar de wendbare werkomgeving: een werkomgeving die veranderingen kan opvangen zonder grote gebouwingrepen. Ze ging in op:

  • Als je dan toch moet verbouwen: Wat zijn snelle verandermogelijkheden?
  • Als je niet wilt verbouwen: wat zijn de constanten in het werkproces?
  • Als je je beslissing op een goede analyse wilt baseren: Welke vragen stel je in de organisatie om echt zicht op het werkproces te krijgen?

De wijze waarop je de organisatie betrekt en medeverantwoordelijk maakt voor nieuwe werkomgevingsconcepten kwam ook aan de orde.

Typologie

Samen met Fred Bos van BOSALKEMADE werkte het CfPB drie denklijnen uit voor wendbare werkomgevingen:

1. Een flexibel in te richten middengebied in een overigens stabiele omgeving om snel opeenvolgende veranderingen in het werkproces te faciliteren

2. Flexibel gebruik van een etage met mogelijkheden voor wisselingen in teamwerk en individueel werk

3. Een teamgerichte werkomgeving om langdurig wisselend projectwerk goed te faciliteren

Deze lijnen werden door Fred toegelicht.

Vervolg workshop voor belangstellenden

Wil je meer weten over wendbare werkomgevingen? Kom dan naar de workshop die we in april/mei zullen houden. Hou daarvoor onze agenda in de gaten Heb je vragen of wil je je nu al aanmelden? Mail Anca, klik hier

 

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management