Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Rijkswerkplek in ontwikkeling

Rijkswerkplek in ontwikkeling

8 april 2009

Het Kabinet wil vernieuwing brengen in de Rijksdienst. Daaronder valt ook de bedrijfsvoering. Recent was prominent in het nieuws dat een aantal ministeries met elkaar een gebouw gaat delen. Het is echter niet alleen een kwestie van slim managen, het gaat ook om beter samenwerken en het bevorderen van flexibiliteit. Het project Rijkswerkplek (RWP) is ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit ministerie zoek de best beschikbare kennis voor het project RWP. Het Center stelt kennis ter beschikking aan BZK maar zoekt ook naar antwoorden op een aantal vragen.

Aftrapbijeenkomst

Op 16 april is een eerste bijeenkomst gehouden met circa 75 vertegenwoordigers uit de Rijksoverheid. Het idee van de Rijkswerkplek, als middel voor betere samenwerking en voor huisvestingsflexibiliteit, werd van verschillende kanten belicht. In 6 groepen hebben de deelnemers zich gebogen over verschillende onderwerpen.

Corporate standard

In de uitwerking van dit project zal er aandacht zijn voor de ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn op een corporate standard, voor de inhoud van een normenstelsel en voor de toepassing daarvan. Er dient zich een aantal huisvestingprojecten aan dat gebruikt kan worden om successievelijk de inhoud van de normering te bepalen en te laten evolueren tot een begrijpbaar en toepasbaar geheel. Begrijpbaar is nodig om de betrekkelijk abstracte doelen concreet te maken en betekenis te geven voor het dagelijks functioneren van de medewerkers van het Rijk. Toepasbaarheid is nodig omdat de hoge doelen concreet evalueerbaar moeten zijn.Het CfPB gebruikt een aantal onderzoeksinstrumenten zoals het Huisvestingskeuzemodel en PACT om cases te beschrijven en om ondersteunende simulaties uit te voeren.

De samenhang tussen werk, de middelen die daarvoor nodig zijn, de infrastructuur en de cultuur komen samen in een boeiend onderzoeksproject.