Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Rondetafelgesprek 'Succesvol Nieuw werken bij g...

Rondetafelgesprek 'Succesvol Nieuw werken bij gemeenten'

27 oktober 2016

Donderdag 20 oktober vond op initiatief van het CfPB een rondetafelgesprek over de invoering van Het Nieuwe Werken bij gemeenten plaats. Met de bijeenkomst willen we nagaan (a) of gemeenten baat zouden kunnen hebben bij gestructureerde onderlinge kennisuitwisseling over het invoeren van HNW en (b) of er kansen zijn voor een onderzoeksprogramma dat de wijze van invoeren van HNW binnen gemeenteland in kaart brengt.

Aan de (verkennende) bijeenkomst namen acht gemeenten deel. In de bijeenkomst bleek dat bij veel gemeenten soortgelijke vraagstukken spelen. Alle deelnemende gemeenten op een na zijn bezig met het invoeren van HNW, sommige gemeenten hebben al een beperkte vorm van HNW draaien. Over het algemeen is men nog wat zoekende. Onder andere de volgende kwesties werden aangekaart:

  • het ontbreekt geregeld aan een duidelijke visie waarom HNW wordt ingevoerd. Dan wordt het lastig de mensen mee te krijgen;
  • hoe ver kun je gaan qua flexfactor-/flexconcept? Medewerkers moeten zich wel welkom blijven voelen;
  • wie doet wel/niet mee? Wat betekenen uitzonderingen? Mag dat? Wanneer? Veel mensen vinden zichzelf een uitzondering;
  • hoe zorg je dat de vindbaarheid en bereikbaarheid geen probleem wordt;
  • verbeteren van de samenwerking is een belangrijk doel voor gemeenten. Wat moet je doen om dat voor elkaar te krijgen;
  • hoe kun je HNW het best aanvliegen: top down of bottom up;
  • wel of niet een adviesbureau inschakelen;
  • als het niet loopt, kun je dan beter investeren in bricks en bytes, of in gedrag?

Naast het in kaart brengen van vraagstukken werden succesfactoren en tips uitgewisseld. Zo is een wie-wat-waar-app handig, werken gezellig ingerichte ontmoetingspleinen doorgaans goed, kunnen afdelingsoverstijgende dossiers HNW een zet in de rug geven, verdient één leidraad HNW de voorkeur boven meerdere P&O-regelingen.

De aanwezigen vonden het een nuttige bijeenkomst. Er valt het nodige van elkaar te leren. Als er een vervolg komt is het wel belangrijk dat meer gemeenten aansluiten en dat er ook ‘koploper’-gemeenten gaan deelnemen. Van hun aanpak kan waarschijnlijk veel opgestoken worden. En bij een vervolg zou men graag met meer antwoorden huiswaarts keren. Nu heeft men nog meer vragen dan toen men kwam.

Het CfPB gaat samen met VGS-portefeuillehouder Goed werkgeverschap Christiaan van den Berg kijken naar de mogelijkheden om de bijeenkomst een vervolg te geven.

NB: De bijeenkomst begon met twee korte pitches waarin het CfPB een overzicht gaf van resultaten en lessen van 15 jaar onderzoek naar werkplekinnovatie en waarin werd ingezoomd op de gedragskant. Geïnteresseerde gemeenten kunnen de presentaties aanvragen via info@cfpb.nl.