Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Smart data strategieën

Smart data strategieën

6 juli 2015

Smart data strategieën

Vooraankondiging van een symposium

Miljoenen mensen wereldwijd maken dagelijks hun gang naar een kantoorwerkplek. Ze gaan er zitten, vergaderen er, werken met een computer, lopen rond en praten met elkaar om uiteindelijk zichzelf een inkomen te verschaffen. Mensen hebben het naar hun zin, of balen van hun werkplek. Ze drinken er koffie en thee, verbruiken frisse lucht, elektriciteit, produceren CO2. Ze leren er,verprutsen hun tijd of zijn productief en werkgevers maken kosten om dat allemaal mogelijk te maken. De gebouwen worden verhandeld, hebben een dagprijs die door taxateurs wordt bepaald voor de waardebepaling op de balans, voor een verkooptransactie of voor het vaststellen van de een of ander belasting of heffing.

Stel dat je allemaal gegevens daarover  zou hebben. Dat zouden nog eens Big data zijn.

Big data is overal. Je kunt geen krant of tijdschrift opslaan of er wordt wel ergens iets gezegd over gegevens die we massaal ergens achterlaten waarna iemand zich die toe-eigent of anderszins er wel iets slims mee kan. Daarom hebben we het liever over Smart Data Use. De gegevens zijn op zich redelijk betekenisloos. Om er iets mee doen moet je de mogelijk betekenis zien bijvoorbeeld van de combinaties van gegevens. Daarmee zijn we allemaal bekend: kosten per m2. De kosten komen uit een financieel administratief systeem, de m2 uit een database van de real estate manager.

Soms heb je ineens door  dat je deze combinatie van gegevens kunt toepassen om vragen te beantwoorden of om te beoordelen of je iets goed of fout, duur of goedkoop vindt. Toepasbare gegevens  kunnen hun plek vinden in een business case die - in weerwil van veel praktijksituaties - meer zou moeten zijn dan een boekhoudkundige rekenexercitie op een Excel sheet. Een Smart Business Case zet je in het gelid: wie doet wat, wie bewaakt een ontwikkeling, wie volgt een trend, wie kijkt op de lange termijn naar de risico’s. Of wie kijkt aan de hand van zo’n case jaren later terug om een antwoord te krijgen of het een goede beslissing was.

Nu wordt smart data gebruikt om van de ervaring te leren, het wordt onderdeel van het transactive memory,  het stilzwijgende of soms expliciet overdraagbare geheugen van een bedrijf, een afdeling,  een werkunit. Het is de manier om kennis te coderen, op te slaan of weer terug te halen.

Over de ontwikkeling en  toepassing van SMART DATA in vastgoedmanagement wordt in november  a.s. een symposium georganiseerd. De Vastgoed Business School en het Center for People and Buildings zullen gastheer zijn voor een bijeenkomst op de Bouwcampus in Delft.

Volg de berichtgeving hierover en neem deel om slimmer gebruik te maken van wat er al is.