Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Stilte zul je er niet vinden

Stilte zul je er niet vinden

15 november 2012

Stilte zul je er niet vinden

Open werkomgeving heeft ook nadelen

In NRC-Next van 14 november staat een aardig artikel over het hedendaagse flexkantoor ‘Stilte zul je er niet vinden’ . In het artikel geven experts waaronder Wim Pullen (directeur CfPB) hun kijk op het kantoor van tegenwoordig. In het artikel plaatst Wim kanttekeningen bij het idee dat open en flexibel per definitie goed is omdat het de kennisdeling en samenwerking bevordert. Soms wordt al dat communiceren wat veel van het goede. Dat leidt af en geeft veel rumoer. Beide belemmeren de concentratie, een veel gehoorde klacht in flexibele kantoren. Daarbij zie je dat al dat gepraat lang niet altijd over het werk gaat. Enige social talk is goed, maar het moet niet doorslaan. Verder laat onderzoek zien dat het belang dat men hecht aan sociale interactie op kantoor aan het afnemen is. Dat kan samenhangen met een verbeterd sociaal klimaat en met de sociale media waardoor mensen elkaar sowieso makkelijker vinden.

Sommige bedrijven lossen dit vraagstuk onorthordox op. Zo is er een Rotterdams bedrijf dat in grondstoffen handelt, dat ervoor heeft gekozen de ‘haantjes’ en de meer introverte typen te scheiden. Voor beide is een werkomgeving op maat ingericht. Om meer dan een redenen kun je je afvragen of dat een oplossing is die je moet willen. Denk alleen al aan het belang van verschillende rollen in een team.