Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Structon Worksphere volgt PARAP masterclass

Structon Worksphere volgt PARAP masterclass

15 oktober 2009

Structon Worksphere volgt PARAP masterclass

Recent is de Masterclass PARAP met Strukton Worksphere afgesloten. Voor het CfPB was het een belangrijk moment voor de evaluatie en toepassing van het PARAP levensduurkostenmodel door externe gebruikers. Wat zouden ze ervan vinden? Welke nieuwe vragen zouden er leven?

Het PARAP rekeninstrument voor levensduurkosten van het CfPB is sinds voorjaar 2008 beschikbaar. Het is ontwikkeld voor gebruik in de vroege fase van de huisvestings- en bouwopgaven om de investerings- en exploitatiekosten van verschillende bouwvarianten met elkaar te vergelijken. Op basis hiervan wordt besluitvorming over de haalbaarheid en voortgang van het beoogde project ondersteund op het moment in het bouwproces dat er nog weinig informatie beschikbaar is.

Masterclass van 8 workshops

Om kennis over PARAP over te dragen aan Strukton Worksphere is een Masterclass van 8 workshops ontwikkeld. Kennis over de werking van het instrument wordt daarin aangevuld en onderbouwd met een combinatie van theorie en praktische oefeningen. Vooral de snelheid waarmee complexe berekeningen worden uitgevoerd, de diepgang en ook de transparantie van het model leidden ertoe dat er in ieder van de workshops flink gediscussieerd en gerekend werd. De deelnemers zagen al snel de potentie van PARAP in, vooral het gebruik bij PPS-projecten werd enthousiast besproken. Bij de evaluatie van het instrument zijn de volgende verbeterpunten en additionele functionaliteiten aangedragen om PARAP op maat te maken voor Strukton:

  • Uitbreiding van de aspecten over energie en milieu zoals de koppeling van het PARAP rekeninstrument met GreenCalc en BREEAM
  • Uitbreiding van de aspecten over energiebesparende systemen;
  • Aspecten over het gebouw/de gebouwvorm zoals gebouworiëntatie (windrichting scheelt in energieverbruik), effecten van aangepaste gebouwvormen;
  • Toevoeging van gebruikersspecifieke onderhoudsstrategieën;
  • De mogelijkheid tot het toepassen van het PARAP-model voor andere gebouwtypen  zoals ziekenhuizen, zorgcentra en hoogbouw (nu maximaal 12 etages);
  • Meer transparantie over gekozen uitgangspunten voor bepaalde technische installaties.
  • Meer transparantie over de berekening van de exploitatie- en investeringskosten.

In de Masterclass is ook aandacht gegeven aan de gebruiker: hoe beleeft die een gebouw en hoe optimaliseert de organisatie zijn ruimtegebruik. Er is een workshop verzorgd over het gebruik van de WODI toolkit en het PACT-model, beiden als meer gerichte invoer in PARAP.