Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Toegevoegde waarde van huisvesting voor organis...

Toegevoegde waarde van huisvesting voor organisaties

6 juli 2015

Toegevoegde waarde van huisvesting voor organisaties

Dit jaar vond voor de 14de keer het EuroFM Research Symposium plaats, als onderdeel van de jaarlijkse European Facility Management Conference (EFMC). Onderzoekers en praktijkmensen ontmoetten elkaar dit keer in Glasgow op het thema “People make Facilities Management, een variant op de City Brand “ People make Glasgow”.

Inbreng CfPB

Waar People and Buildings centraal staan is ook het CfPB te vinden. Iris de Been presenteerde er haar bevindingen uit interviews over gebruik en beleving van Het Nieuwe Werken (zie elders in deze nieuwsbrief). Theo van der Voordt gaf samen met Chaiwat Riratanaphong een presentatie over Performance Management of Public Facilities in Thailand. Daarnaast organiseerde hij samen met prof. Per Anker Jensen uit Denemarken een pre-conference workshop over The Added Value of FM.  Hierin werden de bevindingen bediscussieerd van de auteurs die onder redactie van Per Anker Jensen en Theo van der Voordt aan een boek werken over Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to manage and measure added value. Dit boek staat gepland voor 2016 en wordt uitgegeven door Routledge.

Recent onderzoek over added value nader beschouwd

Ter voorbereiding van dit boek analyseerden Per Anker Jensen en Theo van de Voordt eerst 15 en later nog eens 6 eerdere publicaties over dit onderwerp. De bevindingen hieruit staan beschreven in de paper Added Value of FM – A Critical Review, die is opgenomen in de Conference Proceedings van EFMC 2015. Van elke paper is kort de inhoud samengevat, de onderzoeksmethode, de belangrijkste bevindingen, en de relevantie voor de praktijk. De onderzoeksmethoden variëren van enkele interviews tot uitgebreide vragenlijsten onder honderden respondenten. De conclusie is dat er veel goed onderzoek wordt verricht naar de toegevoegde waarde van huisvesting voor organisaties, zoals kostenreductie, productiviteitsverbetering, medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid, innovatie, duurzaamheid etc., maar dat de cumulatieve opbouw van kennis beter kan. Onderzoekers bouwen vaak onvoldoende voort op eerdere theoretische modellen en onderzoekbevindingen. Het aantal studies met zowel een voor- als nameting om zo het effect van een interventie in het gebouw te kunnen meten is schaars. Het CfPB loopt hierin voor op veel andere onderzoekers.

Een belangrijke les voor de praktijk is dat er nog steeds veel werk verzet moet worden om tot  eenduidige en breed gedragen prestatie indicatoren te komen, bij voorkeur in de vorm van een shortlist van gestandaardiseerde indicatoren per waardenparameter, heldere criteria te ontwikkelen voor prioriteitsstelling, en data te delen over de performance van gebouwen en andere faciliteiten voor benchmark doeleinden. Ook is het belangrijk om preciezer te definiëren hoe de gebouwprestaties en prestaties van gebouw-gerelateerde faciliteiten en diensten van invloed zijn op het behalen van de organisatie doelen. Het geplande boek beoogt in deze behoefte te voorzien, maar vraagt nog heel wat denk- en schrijfwerk.

Voor een review van 15 conferentie papers in het artikel Added Value of FM – A Critical Review click hier.

Een uitgebreider rapport met de bevindingen van een review van 21 papers en een beschouwing over Value Adding management is te vinden op de website van EuroFM.