Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Tweede bijeenkomst Van Rood naar Groen: streefw...

Tweede bijeenkomst Van Rood naar Groen: streefwaarde en binnenklimaat

11 november 2010

Het onderzoeksprogramma Van Rood naar Groen (VRnG) richt zich op interventiemogelijkheden om de tevredenheid over de werkomgeving te verhogen. Hoewel de eerste bijeenkomst op 26 november nog moet plaatsvinden, staat de tweede bijeenkomst al weer gepland. Op vrijdag 10 december zal deze discussiebijeenkomst plaatsvinden met als de centrale onderwerpen ‘de eigen streefwaarde’ en het werkomgevingsaspect ‘binnenklimaat’.

Zoektocht naar kosteneffectieve interventies

In het onderzoeksprogramma Van Rood naar Groen zal gezocht worden naar een palet van instrumenten- en interventies om de tevredenheid over de werkomgeving te verhogen. Hierbij wordt ook gekeken hoe de uitkomsten gebruikt kunnen worden en wat de verhouding is tussen kosten en baten van de mogelijke interventies. Een belangrijk onderdeel van het onderzoeksprogramma is de organisatie van interactieve discussiebijeenkomsten met de VRnG-onderzoekspartners en experts, waarin onderzoeksresultaten worden gepresenteerd en bediscussieerd.

Op vrijdag 10 december is het tijd voor de tweede discussiebijeenkomst op locatie bij het Waterschap Rivierenland, waarin in het bijzonder aandacht wordt gegeven aan ‘de eigen streefwaarde’ en het aspect ‘binnenklimaat’. Gastheer Eric Kuindersma zal vertellen over de eigen ervaringen bij het Waterschap Rivierenland als het gaat om deze twee centrale onderwerpen. Binnenklimaatexpert Stanley Kurvers (Climate Design, TU Delft) zal samen met het CfPB, aan de hand van onderzoeksresultaten ingaan op verklaringen en oplossingen voor ontevredenheid over het binnenklimaat. Een belangrijk agendapunt is daarnaast het gezamenlijk discussiëren en brainstormen over maatregelen die de tevredenheid over het binnenklimaat verhogen. De ervaringen en ideeën van de VRnG-partners Kadaster, De Belastingdienst, de Rijksgebouwendienst en het Ministerie van Defensie, zijn hierbij waardevolle input.