Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Update CfPB Benchmark 2016

Update CfPB Benchmark 2016

24 maart 2016

De CfPB Benchmark geeft weer hoe tevreden en ontevreden medewerkers gemiddeld zijn over de belangrijkste elementen van de werkomgeving. De resultaten zijn gebaseerd op in totaal 134 verschillende onderzoeken met 22.410 respondenten uit 52 verschillende organisaties. In al deze onderzoeken is de online vragenlijst WODI ingezet.

Dit jaar zijn er meer dan 2500 respondenten uit 12 verschillende onderzoeken toegevoegd aan de CfPB Benchmark. In de afgelopen jaren wordt het aandeel flexibele kantoren, ook wel activiteitgerelateerde werkomgevingen genoemd, steeds groter. Er zijn daarom ook aparte indicatoren berekend voor de verschillende typen kantoren in onze WODI database. Het geeft organisaties de mogelijkheid om hun eigen resultaten te spiegelen aan de best vergelijkbare werkomgevingen.

Vooral de CfPB Flex Benchmark groeit gestaag. In 2016 bestaat deze uit de gemiddelde scores van 68 verschillende WODI onderzoeken (12.395 respondenten).  In de figuur is goed te zien wat volgens medewerkers de grootste plus- en minpunten zijn van deze flexkantoren (zie figuur 1).

Figuur 1: CfPB Flex Benchmark 2016: het gemiddelde percentage respondenten dat (zeer) tevreden of (zeer) ontevreden is over de werkomgevingsaspecten. De respondenten die neutraal hebben geantwoord zijn niet in de figuur weergegeven.

Aan de onderkant van de figuur wordt duidelijk wat de grootste ervaren knelpunten zijn, namelijk privacy, het archief, de concentratiemogelijkheden, het binnenklimaat en de akoestiek.