Center for People and Buildings

U bent hier: >>>UTS Facility Management ondersteunt onderzoek v...

UTS Facility Management ondersteunt onderzoek van het CfPB

20 mei 2010

UTS Facility Management (FM), onderdeel van UTS Nederland, gaat zijn bezettingsgraadmetingen in kantoren, scholen en andere utilitaire gebouwen in het vervolg verrichten met behulp van het CfPB-instrument Space Utilization Monitor (SUM). UTS FM stelt de verzamelde datasets aan het CfPB ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek.

Het onderzoek naar bezettingsgraden richt zich op de systematische verzameling van gegevens en instrumentontwikkeling voor het algemene CfPB-doel, namelijk de ondersteuning van de besluitvorming rond huisvesting en het toetsen hiervan op theoretische betrouwbaarheid en praktische bruikbaarheid.

Uitsplitsing naar bezetting, benutting en activiteiten

Het gebruik van de werkomgeving kan uitgesplitst worden naar bezetting, benutting en activiteiten. Daarbij komen vragen naar boven als:

  •     Wat zijn de bezettingsgraden binnen uw kantoor of school?
  •     Wat zijn de activiteitenpatronen van uw medewerkers?
  •     Wat is de bezetting per dag van de week en per werkplektype?
  •     Wat zijn de activiteiten per werkplektype?
  •     Waar vinden vooral concentratiewerkzaamheden plaats en waar vooral interactiewerkzaamheden?
  •     Wat is de minimale, gemiddelde en maximale bezetting per werkplektype?
  •     Wat is de benuttingsgraad van bijvoorbeeld uw overlegplekken?

Met behulp van SUM worden op een systematische, eenduidige en objectieve manier gegevens verzameld en inzicht gegeven in het gebruik van een werkomgeving. De resultaten van metingen geven inzicht in de manier waarop medewerkers omgaan met de verschillende werk- en overlegplekken in de werkomgeving en of er, in geval van krapte, mogelijkheden zijn om ruimte te creëren door andere benutting van plekken of door sturing op houding en gedrag.

Over UTS Nederland

UTS is een toonaangevende leverancier van innovatieve logistieke en facilitaire diensten voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. De hoofdactiviteiten van UTS richten zich op verhuizen, facility management, archief services en ict movements. De onderneming heeft meer dan 750 medewerkers in dienst die vanuit het hoofdkantoor in Den Haag en op 25 locaties in Nederland actief zijn. www.uts.nl