Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Verslag derde Van Rood naar Groen bijeenkomst

Verslag derde Van Rood naar Groen bijeenkomst

30 maart 2011

Verslag derde Van Rood naar Groen bijeenkomst

Donderdag 24 maart vond de derde Van Rood naar Groen discussiebijeenkomst plaats bij het Centrum voor Facilitaire dienstverlening van de Belastingdienst in Utrecht. Naast de huidige onderzoekspartners (Belastingdienst, Ministerie van Defensie, Kadaster en Rijksgebouwendienst) waren er deelnemers van BMA Ergonomics en DSM aanwezig.

Wodi database

Twee WODI Light aspecten werden in het bijzonder belicht, namelijk ‘functionaliteit en comfort van de werkplek’ en ‘hoeveelheid, diversiteit en functionaliteit van de ruimten’. Het CfPB heeft verschillende oorzaken die kunnen leiden tot ontevredenheid over de twee aspecten gepresenteerd, zoals de invloed van persoonskenmerken en verklaringen vanuit crosscase analyses op de WODI database van 12.000 respondenten. Daar kwam bijvoorbeeld uit dat functionaliteit en comfort van de ruimte en de concentratiemogelijkheden de belangrijkste voorspellers zijn voor de mate waarin medewerkers vinden dat de werkomgeving de productiviteit ondersteund.

Architect aan het woord

Daarnaast presenteerde architect Mark Mes enkele ervaringen met het ontwerpen van kantooromgevingen en de balans tussen hoeveelheid, diversiteit en functionaliteit van ruimten. In zijn presentatie, getiteld “Van idee tot realisatie”, kwamen de problemen en oplossingen voor ontevredenheid vanuit het perspectief van een architect naar voren. Veel van de oplossingen voor de problemen in de organisaties hebben te maken met het definiëren van zones en ruimten. Door kleine ingrepen komt het huisvestingsconcept vaak beter tot zijn recht. Gijs van Wijk gaf een rondleiding door het pand van de Belastingdienst aan de Tiberdreef. Dit is een van de eerste panden geweest waarin de Belastingdienst activiteitgerelateerd werken heeft geïmplementeerd; in de afgelopen acht jaar hebben nauwelijks veranderingen hoeven plaatsvinden wat betreft de inrichting en indeling.

Opdracht

Een ander onderdeel van de bijeenkomst was het maken van een opdracht: een bestaand pand op zo’n manier opnieuw indelen of inrichten dat de ontevredenheid over het aspect ‘hoeveelheid, diversiteit en functionaliteit van de ruimten’ zou dalen, waarbij tevens rekening gehouden diende te worden met de werkprocessen en de tevredenheid over de overige aspecten binnen de werkomgeving.

Al met al was het een boeiende dag vol interessante discussies en verschillende standpunten en vragen. De volgende van Rood naar Groen bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 13 mei en zal gaan over de aspecten ‘archief en opslagmogelijkheden’ en ‘akoestiek’. Natuurlijk is ook hier weer veel ruimte voor discussie en het delen van elkaars ervaringen.