Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Verslag lezingenblok 'Huisvesting die agile wer...

Verslag lezingenblok 'Huisvesting die agile werken goed ondersteunt'

1 februari 2018

Verslag lezingenblok 'Huisvesting die agile werken goed ondersteunt'

Tijdens de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer van vorige week verzorgde het CfPB samen met Bos en Alkemade architecten een goedbezocht lezingenblok over het huisvesten van agile werken.

Agile werken kan prima in een (iets aangepaste) flexwerkomgeving   

Anca Gosselink trapt af. Ze vertelt dat agile (met scrum als vaakgebruikte methode) op zich geen hele nieuwe werkvorm is. Het stelt de klantwens centraal en is eigenlijk een combinatie van projectmatig werken en intensief samenwerken. Met korte sprints, snelle interactie, afstemming met de klant en veel terugkoppeling van resultaten. Dit wordt vaak zeer visueel weergegeven met   scrumwanden (met post-it’s) en projectplanningsborden. .

De mogelijkheid om snel even te kunnen overleggen is een belangrijk element bij Agile. Net als bij samenwerken wisselen individueel werk en overleg elkaar af. In de werkomgeving vraagt dat aandacht voor de wijze waarop je de werkzaamheden goed kunt faciliteren. Met voldoende diversiteit van werkplekken om zowel interactie, projectmatig werk, kort en langer overleg en individueel werk te kunnen ondersteunen. En daarnaast  met voldoende visuele hulpmiddelen om de voortgang van de sprints goed te kunnen monitoren.

Resultaten verkennend onderzoek in een notendop:

  • Activiteiten van agile werken zijn niet wezenlijk anders
  • Een eerste meting toont geen hogere bezetting van werkplekken
  • Er is vraag naar extra (overleg)ruimten en faciliteiten zoals scrumborden
  • In een open werkomgeving gelden veelal dezelfde aandachtspunten, rondom geluid, privacy en rust gelden als voor open werkomgevingen
  • Een wendbare werkomgeving die trends op kan vangen verdient aanbeveling

Het hybride kantoor

Fred Bos vertelt over het hybride kantoor. In dit kantoortype worden flexwerkomgeving  en teamwerkomgeving gecombineerd. Het concept is wendbaar (makkelijk aanpasbaar), zorgt voor een betere afstemming tussen de werkprocessen en de huisvesting, en zorgt voor een betere menselijke maat. Bos presenteert drie modellen.

Model 1 is de meest vergaande variant. Hier worden, op één vloer, een aantal afgesloten (project)teamruimtes geplaatst samen met een reguliere flexwerkomgeving. Een teamruimte biedt ruimte aan een team van 8 á 10 mensen. De ruimte bestaat uit een open ruimte met bureauwerkplekken en een overlegplek, en enkele afgesloten stilteplekken. Dat levert een aantal voordelen op t.o.v. teams die in een flexwerkomgeving gehuisvest zijn: (1) direct en voortdurend contact met collega’s die aan het zelfde project werken, (2) documenten e.d. hoeven niet elke dag opgeruimd te worden, (3) overleg op en bij de werkplek, (4) grotere sociale betrokkenheid.

Model 2 is een variant voor snel wisselende samenwerkingsgroepen. In deze variant zitten meerdere samenwerkingsteams samen op één werkvloer. Open werk- en overlegplekken en enkele gesloten plekken liggen rond een middenzone met gesloten meer-persoons werkplekken en overlegplekken. De middenzone heeft flexibele wanden en kan naar behoefte ingedeeld worden. Deze variant is vooral zeer efficiënt.

Model 3 heeft aan een zijde de opzet van een (meerpersoons) kamerkantoor en aan de andere zijde die van een flexkantoor. Deze variant is zeer geschikt voor het verbouwen van bestaande kantoren.

Bos eindigt met een kleine vermaning. Hij wordt wel eens moe van alle lijstjes met wensen (zoveel van dit, zoveel van dat). Dat interesseert hem niet zo. Het is veel belangrijker een heldere visie op het werkproces te hebben, en hoe de werkomgeving deze zou moeten ondersteunen.

Pilot Belastingdienst

Raymond Offermans van de Belastingdienst is verhinderd. Anca Gosselink neemt de honneurs waar. Ze vertelt over de (nog niet afgeronde) evaluatie van een pilot ‘Agile werkomgeving’. In de pilot werken een aantal agile teams van 6 tot 10 personen samen op een speciaal voor agile werken ontworpen werkomgeving. Bij het ontwerp is sterk rekening gehouden met de wensen van de gebruikers. Er is een ruime hoeveelheid, vooral afgesloten, overlegruimtes. Deze zijn centraal gesitueerd in de middenzone. In de open ruimte daaromheen heb je bureaublokken, enkele stilteplekken en aan het begin van de etage een grote halfopen ruimte voor presentaties. Verder zijn er veel scrumborden.

Vervolg

Het lezingenblok eindigde met een geanimeerde discussie. Er valt nog veel uit te wisselen over de vraag welke werkomgeving (agile) samenwerken het best ondersteunt. We zijn daarom van plan om over een paar maanden het gesprek met geinteresseerden verder te voeren in een kennisbijeenkomst. De datum hiervoor volgt binnenkort. Stuur s.v.p. even een mailtje aan Anca Gosselink als u interesse heeft om aan deze bijeenkomst deel te nemen. 

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management