Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Vierde u op 10 juni ook World FM dag?

Vierde u op 10 juni ook World FM dag?

6 juli 2015

Vierde u op 10 juni ook World FM dag?

“Vierde ik dat? Ik wist niet eens dat het bestond!”

World FM Day is in 2008  in het leven geroepen om FM professionals in het zonnetje te zetten en te laten zien hoe Facility managers  bezig zijn – soms tegen de klippen op- primaire processen te ondersteunen.

De grondlegger, Australiër Duncan Waddell zegt op zijn website:

“World FM day  aims to raise the profile of the FM profession, not just in member regions, but anywhere FMs influence the health, safety, productivity and well-being of people who utilise the built environment."

Dit jaar organiseerde de Consultants Council van IFMA in 24 uur een webinar-estafette. Zes sprekers namen een onderwerp naar keuze voor hun rekening. Vanuit Nederland was Wim Pullen, van het CfPB gevraagd te spreken. Zijn onderwerp "Progresss in evidence based workplace management" bood de gelegenheid een aantal inzichten te delen over wat we – gebaseerd om degelijke dataverzameling en analyse – weten over werkplekmanagement. Wim ging in op het begrip Evidence Based en hoe je erbij betrokken kunt raken. Maar de kern van zijn betoog richtte zich op het schetsen van de stand van de kennis over productiviteit en de werkomgeving, op vergrijzing en op de vraag of onderliggende werkpatronen daadwerkelijk zo “disruptive” veranderen. In een uur kun je niet alles schetsen maar wie Wim’s  webinar (of een van de andere vijf van World FM day 2015) terug wil horen kan hier terecht.