Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Vrouwen en gebouwen

Vrouwen en gebouwen

6 augustus 2015

De temperatuur in een huis of in een gebouw is een gespreksonderwerp van alle tijden. Maar vooral is het een verhit onderwerp van discussie wanneer mensen in een omgeving zijn waar gepresteerd moet worden. En ja, vooral ook wanneer mannen en vrouwen bijeen zijn.

Het Center for People and Buildings (CfPB) in Delft heeft veel onderzoek gedaan naar de beleving van gebouwen door werknemers. Het binnenklimaat blijkt altijd een issue en is de grootste bron van ontevredenheid onder kantoorwerknemers. Een constatering waar niet zomaar aan voorbij kan worden gegaan. De invloed  op het welzijn en daarmee ook op de arbeidsproductiviteit van werknemers is groot. In april van dit jaar publiceerde NRC Q hierover een artikel op basis van door het CfPB verstrekte onderzoeksgegevens.  Vooral klachten over kou en tocht komen heel veel voor.  Opvallend is het grote verschil in (on)tevredenheid tussen kantoren. Je kunt dus wel degelijk invloed uitoefenen op het binnenklimaat. Verder blijkt dat vrouwen duidelijk minder tevreden zijn met het binnenklimaat dan mannen.  Recent onderzoek geeft hiervoor een verklaring.

Maastrichts onderzoek

Wat betreft de ontevredenheid bij vrouwen over het binnenklimaat kwam Boris Kingma begin deze maand met interessante onderzoeksresultaten. De onderzoeker van  Maastricht University publiceerde hierover in Nature Climate Change. Warmtetransport in het menselijk  lichaam en de uitwerking hiervan op door installaties ingestelde temperaturen in kantoren. Kingma stelt: “Airconditioners op kantoor zouden minder koud ingesteld moeten worden om energie te besparen en om de werkomgeving voor vrouwen aangenamer te maken. De werkvloer  is namelijk ingesteld op het warmtetransport van een gemiddelde man.”

De praktijk

Energieverbruik in een kantoorgebouw. Het inregelen van het binnenklimaat. Verwarmen en koelen tegelijkertijd. Dit zijn aspecten die het welzijn en de arbeidsproductiviteit van mannen en vrouwen  op de werkplek bepalen. Gebouwen maken is moeilijk, ze beheren en laten renderen voor de eindgebruiker is misschien nog ingewikkelder. Het levert prangende kwesties waar een facility manager zich over moet ontfermen. Waar moet rekenschap van worden gegeven? Hoe kan invloed worden uitgeoefend?

Kennis over klimaat in context

Binnenklimaat en de invloed daarop is een onderwerp waarover het CfPB door onderzoek veel kennis heeft vergaard. In de cursus ‘Verbeter uw huisvestingsmanagement voor de toekomst’ wordt intensief over binnenklimaat gesproken. Geslacht speelt een rol bij de beleving, maar ook leeftijd? Opleiding?  Het soort werk dat u overwegend doet?  Daar weten we bij het CfPB het nodige van. Dat willen we graag met u delen want er valt nog veel aan het binnenklimaat van kantoren te verbeteren.