Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Wat denken eindgebruikers in Engeland over hun...

Wat denken eindgebruikers in Engeland over hun werkplekstrategie?

5 augustus 2015

“There is a shift towards more ‘soft metrics’ for measuring the performance of the workplace”

“Employee engagement metrics are seen as more important than cost metrics”

“The right mix of open space, enclosed/concentration space, collaboration space and social space  is important....”

Onder elkaar

Verantwoordelijken in eindgebruikers organisaties vinden het altijd prettig om onderling in alle openheid visies, informatie en kennis uit te wisselen. Veel platforms en verenigingen brengen vraag naar en aanbod  van huisvesting bij elkaar. Hoe goed je elkaar ook verstaat, als eindgebruiker en adviseur door elkaar heen lopen ontbreekt het toch aan dat extra aan vertrouwen als je “onder elkaar bent”.  Daarom was ik blij verrast te lezen over het nieuwe UK Property Directors Forum (meer weten, klik hier): een club van echte eindgebruikers!

In juni 2015 werd een bijeenkomst georganiseerd ‘Maximising Your Business’s Value through Workplace Strategy’. Inspiratie kwam van sprekers, maar voor wie er niet bij was nog meer van de enquête die door 153  deelnemers was ingevuld. Van de 10 hoofdtrends/ storylines zijn er in de quotes hierboven drie uitgelicht. Maar er is meer: over generaties, over leiderschap, over het nut van bepaalde werkplekconcepten, over non-owned spaces.

Kanttekeningen

Mijn eerste reactie bij het zien van deze enquête was dat het in Nederland aan een vergelijkbaar actueel inzicht ontbreekt. Een stand van zaken van meningen van de eindgebruikers. Het is weliswaar een visie van “property directors (wij zouden zeggen van corporate real estate of facility managers) en niet van hun HRM of IT collega’s. Maar toch het zijn uitgesproken en genuanceerde meningen over zin, onzin en ontwikkeling van werkplek strategieën. Ik doe hier een oproep aan Corenet Benelux en FMN om gezamenlijk onder eindgebruikers zo’n enquête te organiseren. Onder jullie leden bevinden zich veel eindgebruikers.

Mijn tweede reactie was blijdschap over een hoger belang dat gehecht wordt aan een mens oriëntatie in plaats van een kostenfocus. Liefst 61% van de respondenten vindt “employee engagement, satisfaction and retention metrics” de belangrijkste prestatie-indicator voor het huisvestingsbeleid.  Zijn we in Nederland al zover? In de UK resultaten tref je nog wel iets over de retoriek  van wel zeggen maar niet ernaar handelen aan. Eén van de conclusies is: “Boards are split between those that see workplace a key (27%) – those who say it but haven’t taken action (45%) and those who don’t have it on the agenda yet (23%).

Mijn derde verheugende observatie gaat over het besef van diversiteit van werkplekken. Uit ons CfPB onderzoek komt al geruime tijd en weerkerend naar voren hoe belangrijk een divers aanbod van werkplekken   is om jezelf individueel productief te voelen. Geen Fordiaanse oplossing die maar één type kent (“als ie maar zwart is”), maar diversiteit die de medewerkers in het werkproces adequaat ondersteunt. Veel frustratie komt nog immer voor door het ontbreken van die diversiteit. Wilt u zelf de resultaten van die enquête nalezen klik dan hier. Lukt dit niet dan sturen wij u een pdf toe (info@cfpb.nl o.v.v. UK enquête)