Center for People and Buildings

U bent hier: >>>We Werken Thuis is jarig

We Werken Thuis is jarig

5 april 2022

We Werken Thuis is jarig

Het onderzoek We Werken Thuis is jarig. Precies een jaar geleden werd het eindrapport van het grootschalige onderzoek gepresenteerd. Inmiddels staat een groot vervolgonderzoek - Werk in Transitie - op het punt van beginnen.

Het onderzoek We Werken Thuis werd begin 2020 - kort na aanvang van de corona-periode - opgezet door het CfPB, in nauwe samenwerking met Aestate/Ontrafelexperts, TU Delft en TU Eindhoven. Gedurende 2020 werden in totaal zo'n 40.000 kenniswerkers (waaronder een groot aantal Rijksambtenaren) gevraagd naar hun bevindingen op het gebied van thuiswerken. Daarbij was er aandacht voor een groot aantal facetten, waaronder gezondheid, productiviteit, leiderschap en werk-privébalans.

Eind maart 2021 werd het integrale eindrapport gepubliceerd. Dit ging gepaard met de nodige media-aandacht, bijvoorbeeld in NRC Handelsblad. Het grootschalige onderzoek leidde tot allerlei interessante bevindingen op het gebied van bijvoorbeeld de productiviteit van thuiswerkers. Hier is een overzicht te vinden van alle uitingen die we deden in het kader van We Werken Thuis.

Natuurlijk zijn we bij het CfPB niet op onze lauweren gaan rusten. Na de afsluiting van We Werken Thuis hebben we ons onder meer gericht op het opzetten van een groot collectief onderzoeksprogramma op het gebied van hybride werken: Werk in Transitie. Waar We Werken Thuis zich primair richtte op het verzamelen van data over (verplicht) thuiswerken, zal binnen het nieuwe onderzoeksprogramma de focus liggen op het verkennen van structureel hybride werken. Op 21 april wordt de eerste besloten bijeenkomst gehouden voor (potentieel) deelnemende organisaties aan het belangrijke nieuwe onderzoek, dat opnieuw wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met TU Delft en TU Eindhoven.

 

Contactpersoon

Henk-Jan Hoekjen

Henk-Jan Hoekjen

Researcher / PhD Philosophy / MA History