Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Werkplekken die blij en productief maken

Werkplekken die blij en productief maken

17 juli 2014

Werkplekken die blij en productief maken

In nieuwe kantoorconcepten zien we een variëteit van typen werkplekken. Hoe draagt deze werkplekmix bij aan blij en productief je werk kunnen doen? Dat was het centrale thema van de presentatie die het CfPB 5 juni gaf op de Vakbeurs Gebouwbeheer in Utrecht. Mensen die hoopten op een eensluidend antwoord, gingen misschien wat teleurgesteld naar huis. Maar de discussie over het onderwerp was zeer levendig en we bespraken vele goede vragen.

Plattegrondanalyse

Als leidraad voor plekken die blij en productief maken, zoekt CfPB naar de verbinding tussen plattegrondanalyse en tevredenheidsmeting. Blij werd vertaald in positieve beleving en tevredenheid. Elementen in de werkomgeving waar mensen erg tevreden of juist ontevreden over zijn, staan overzichtelijk in de CfPB-indicator 2014. Uit analyses weten we welke aspecten daarvan het meest bijdragen aan de ervaren productiviteit. Maar wat zegt dat over de plekken waar mensen daadwerkelijk blij van worden?

In plattegrondanalyses vroegen we naar communicatie, concentratie, mate van gebruik en beleving (prettig/niet prettig). Eerste resultaten uit plattegrondanalyses laten zien dat er waarschijnlijk veel aspecten spelen in de beoordeling van een type plek. Sommige medewerkers vinden bijvoorbeeld een concentratieplek erg geschikt voor concentratiewerk maar ze vinden de plek zelf niet prettig. Andere medewerkers vinden de concentratieplek juist geschikt voor communicatie of juist wel prettig. Persoonlijke voorkeuren lijken een rol te spelen maar we willen weten of ook de soort plek of de plaats en ligging van de plek een rol spelen. Of dat zo is, zal blijken na analyse van de overige zes casestudies.

De discussie tijdens de presentatie sloot af met een constatering uit het publiek dat het nog niet zo gemakkelijk is om een nieuwe werkomgeving te ontwerpen die blij en productief maakt.