Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Werkplekspel vindt weg naar Nieuw-Zeeland

Werkplekspel vindt weg naar Nieuw-Zeeland

29 oktober 2009

Werkplekspel vindt weg naar Nieuw-Zeeland

Op 28 oktober kwam architect Kulwinder Panesar speciaal over uit London voor een kort bezoek aan het CfPB. In Nieuw-Zeeland -waar hij vandaan komt- had hij het bericht opgepikt dat het CfPB een evidence based aanpak volgt bij werkplekonderzoek. Dat was voldoende reden om zich te komen oriënteren.

Gepolariseerd debat

De kennismaking van zijn kant was bedoeld om na te gaan hoe methoden, instrumenten en filosofie van het CfPB in de kleine doch dynamische economie van dit verre land tot ontwikkeling gebracht zou kunnen worden. Samen met de Nederlandse expat Jack Crutzen (werkzaam bij WestPAc) zint hij op de mogelijkheden organisaties en bedrijven bekend te maken met de resultaten en instrumenten van het CfPB. In ieder geval ging het Werkplekspel mee naar de ander kant van de wereld.  Panesar stelde hierin zeer veel belang omdat gedrag een onbesproken element is in het Nieuw-Zeelandse werkplekdebat dat een nogal gepolariseerd karakter kent: men is of voor open-plan kantoren of voor cellenkantoren. "Het spel kan helpen om juist tussenvormen te bespreken omdat gedrag ook niet zo zwart wit is!".