Center for People and Buildings

U bent hier: >>>'Werkplekwijzer, ingredienten voor een effectie...

'Werkplekwijzer, ingredienten voor een effectieve werkomgeving' nu beschikbaar

12 oktober 2006

'Werkplekwijzer, ingredienten voor een effectieve werkomgeving' nu beschikbaar

Op 19 september lanceerden wij op ons lustrumsymposium de 'Werkplekwijzer', een co-productie met de Rijksgebouwendienst. Het boekje geeft managers en medewerkers een eerste indruk van de keuzes en mogelijkheden die bij een nieuw kantoor komen kijken. De Werkplekwijzer is nu voor iedereen beschikbaar.

Inzicht in keuzemogelijkheden

De keuze voor een bepaald kantoortype is niet eenvoudig. Er bestaat een veelheid aan mogelijkheden varierend van de bekende kamerkantoren en kantoortuinen tot nieuwe concepten met exotische namen als aanlandplekken, hotspots en break-out rooms. De Werkplekwijzer geeft managers en medewerkers een eerste inzicht in de keuzemogelijkheden.

Een selectie van iconen van de verschillende werk- en overlegplekken en faciliteiten

Allereerst wordt ingegaan op de betekenis en het belang van doelstellingen voor werkomgevingen; hierbij passeren een aantal vaak voorkomende doelstellingen de revue. Er wordt ingegaan op een aantal cruciale keuzes die van invloed zijn op de uitwerking van het concept. Daarna wordt er een staalkaart aan werkplekken, overlegplekken en faciliteiten geboden, die de lezer inzicht geeft in de verschillende ruimtetypen.

Nadruk op de 'hardware'

Hierbij ligt de nadruk op de ‘hardware’; de ‘software’, ofwel het proces gericht op het implementeren en het benutten van de veranderingspotentie van de nieuwe werkomgeving komt in dit boekje slechts zijdelings aan de orde. Deze keuze heeft niets te maken een lagere of hogere waardering van één van beide aspecten, maar vloeit voort uit de beperkte doelstelling van dit boekje, een ‘ingrediëntenoverzicht’ dat als hulpmiddel kan worden ingezet bij huisvestingsprojecten.

De inhoud van deze publicatie is gebaseerd op de kennis en ervaring van de Rijksgebouwendienst en het Center for People and Buildings. Om het boekje toegankelijk te houden is slechts een deel van de kennis en ervaring in dit boekje terecht gekomen. Voor de lezer die zich verder wil verdiepen in het onderwerp is een overzicht opgenomen met relevante literatuur.

Bestellen

De werkplekwijzer is voor 25 euro ex BTW en verzendkosten te bestellen, door een mailtje te sturen naar info@cfpb.nl, onder vermelding van Werkplekwijzer. Studenten krijgen 40% korting en betalen zo doende 15 euro ex. BTW en verzendkosten.