Center for People and Buildings

U bent hier: >>>WODI gaat internationaal

WODI gaat internationaal

14 december 2010

Dat het Werkomgevingsdiagnose-instrument (WODI) in Nederland veelvuldig wordt ingezet, is bekend. In de afgelopen vier jaar zijn met behulp van WODI Light 67 casestudies uitgevoerd naar de beleving en het gebruik van de werkomgeving in verschillende kantooromgevingen. De WODI-database bevat inmiddels meer dan 11.000 respondenten!

Frankrijk

De WODI toolkit wordt ook in het buitenland meer en meer toegepast. In Frankrijk hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden over de WODI toolkit met Francoise Bronner (zelfstandig onderzoekster), Blandine Bréchignac (HRM-professional) en Michael Fenker (architect en professor aan de Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris la Villette). Gezamenlijk is er gewerkt aan een onderzoeksplan dat zich richt op de beleving van de werkomgeving in de Franse context. Inmiddels wordt gesproken met bedrijven die geïnteresseerd zijn in het onderzoek en die wellicht een bijdrage willen leveren aan de systematische gegevensverzameling over de beleving van kantoren in Frankrijk.

Finland

In Finland wordt samengewerkt met onder meer Suvi Nenonen en Peggie Rothe, beiden verbonden aan de Built Environment Services  Research Group van de Aalto University in Espoo. Op de European Facility Management Conference (EFMC) 2011 worden de resultaten gepresenteerd van een vergelijking tussen de aspecten die Nederlandse kantoorwerknemers tot de top drie van belangrijkste aspecten aanmerken en die van hun Finse collega’s.

Thailand

In het kader van een promotie onderzoek naar performance management en performance measurement past Chaiwat Riratanaphong onder begeleiding van Theo van der Voordt WODI Light toe in twee casestudies in Thailand. Deze bevindingen worden eveneens gepresenteerd op de EFMC 2011 conferentie in Wenen.

Nu deze internationale ontwikkelingen zich doorzetten wordt het mogelijk om de beleving van Nederlandse werkomgevingen en van Nederlandse medewerkers te vergelijken met die van andere landen zoals Frankrijk, Finland of Thailand. Inzicht in de overeenkomsten en verschillen draagt bij aan een beter begrip van de constanten en variatie en de invloed van cultuurverschillen.