Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Wonen en Het Nieuwe Werken

Wonen en Het Nieuwe Werken

4 december 2012

Opportunisten zijn we in Nederland wel; In 2009¹ werd er gezegd  dat al 68 % van de Nederlandse bedrijven Het Nieuwe Werken heeft ingevoerd. In het FD van zaterdag 10 november 2012 lezen we naar aanleiding van een onderzoek van ErgoDirect en Veldhoen+ company (respons: 435 professionals) dat er slechts sprake is van 20%. Willen we het HNW zo graag, willen we gezien worden als innovatieve Nederlanders? Hoe je het ook bekijkt, de invoering van HNW lijkt weerbarstiger dan je denkt.

Veel belangstelling voor workshops over HNW

In de week van Het Nieuwe Werken begin ik de dag thuis met wat mails wegwerken. Dan verschijnt de eerste melding dat er iets te lezen is over de transformatie bij de Rabobank. Helaas geen tijd om het artikel te lezen. Ik moet op weg om samen met collega Anca elk twee workshops over HNW (samen vier dus!) te begeleiden bij een woningcorporatie. Er is op een studiemiddag voor de medewerkers zwaar ingetekend op dit thema.

Voor de corporatie is het belangrijk om dicht bij de huurders te werken: in de wijk dus. Dan kun je gericht en  samen met ketenpartners nieuwe programma’s ontwikkelen. HNW lijkt daarvoor een uitkomst. Maar wat is het, hoe organiseer je het werk anders, wat moet jezelf aan- en afleren om een goede werker in een nieuwe organisatieopzet te worden?

Wat worden de huurders beter van HNW?

We hebben meer dan 100 mensen in de zaal. Doordat de workshops kleinschalig zijn, is veel interactie mogelijk. We besteden aandacht aan het “wat, hoe en waarom” van HNW. Het formuleren van een steekhoudend motief blijkt nog niet zo gemakkelijk terwijl iedereen dat wel belangrijk vindt. Wat worden de huurders, de klanten van deze corporatie er beter als de organisatie overgaat om een eigen vorm van HNW? En hoe zit dat dan? Hoe werkt HNW door op woongeluk of meer rendabele huisvesting. Of werkt het omgekeerd: meer rendabele huisvesting is de oorzaak van ook meer woongenot?

Notie geland dat je HNW met elkaar vorm moet geven

Na afloop blikken we terug en merken op dat er veel nieuwsgierigheid is over HNW. De notie is geland dat je het met elkaar vorm moet geven, en dat er uiteenlopende persoonlijke motieven zijn om je eigen werk te organiseren op de tijd dat het jou het beste uitkomt. Even zoveel motieven zijn er om naar het werk te komen omdat het omgaan met collega’s zin en betekenis geeft aan het werk. En dat is gericht is het vergroten van het woongenot van de huurders.

Onze toehoorders stellen zichzelf de vraag hoe HNW een effect heeft op hun huisgenoten, meer dan de vraag of de verhuurde woning er anders uit moet zien om de thuiswerkcomponent van HNW goed in te vullen.

Het wordt een interessante opgave om de relatie tussen HNW en de opgave van de corporatie betekenisvol aan elkaar te verbinden!

¹ http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/organisatie-bedrijf/652/de-voor-en-nadelen-van-het-nieuwe-werken/