Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Working in an office is 'as bad as smoking'...

Working in an office is 'as bad as smoking'

11 augustus 2016

Zag u dit bericht de afgelopen dagen tussen het Olympisch nieuws langs komen? Deze alarmerende krantenkop was voldoende aanleiding om op onderzoek uit te gaan. Als je je professioneel met werk in kantoren bezighoudt wil je tenslotte weten hoe het zit.

Nick Sutton, editor van de BBC news website publiceert dagelijks de koppen van de Engelse kranten van morgen. Via Twitter las ik dat The Daily Telegraph zou verwijzen naar een publicatie op de website van het  prestigieuze blad The Lancet (27 juli) “The economic burden of physical inactivity:  a global analysis of major non communicable diseases”.

Op zoek naar de feiten

Ik had twee reacties. Eerst: het is komkommertijd! Wereldnieuws was er kennelijk niet, dan maar vertellen dat op kantoor werken net zo slecht is als roken (…dus dodelijk, want dat staat op een pakje sigaretten) en net zoiets was als met die Maastrichtse onderzoekers die vorig jaar in de zomer het nieuws haalden met een onderzoeksresultaat dat vrouwen het op kantoor altijd kouder hebben dan mannen.

Mijn tweede reactie was: Klopt die kop in The Telegraph wel? Dat bleek niet zo te zijn. De krant verwees naar een ander artikel dan waarvoor een hyperlink was opgenomen. Dat artikel stelde de vraag: “how   much  physical   activity   is   needed   to   counteract   long   periods   of  sitting  and  the  risk  of  premature  mortality”. Ofwel: hoeveel fysieke activiteit moet je ondernemen om niet vroegtijdig dood te gaan als gevolg van veel zitten.

Wat blijkt? Sinds 2012 publiceert The Lancet een reeks artikelen over fysieke activiteit als preventie voor chronische ziekten (non communicable diseases, NCD’s) zoals hart- en vaatziekten, kanker, diabetes). In juli 2016 verscheen een reeks artikelen.

In hun artikel concludeerden Ding  en medeauteurs een paar interessante becijferingen (let op: het gaat om een conservatieve schatting!):

  • Fysieke inactiviteit kostte in 2013 de gezondheidszorgsystemen wereldwijd (in 142 landen) 53,8 miljard $ (31,2 miljard kwam voor rekening van de publieke sector, 12,9 miljard voor de private sector en 9,7 miljard voor huishoudens)
  • Mensen die door fysieke inactiviteit vroegtijdig sterven  dragen bij aan 13,7 miljard productiviteitsverlies
  • Landen met een hoog inkomen draagt 80,8% van de gezondheidszorg kosten, lage en midden inkomen landen hebben een groet aandeel in de ziektelast (75%).

Het artikel waar naar de kop van dit stukje verwijst is van de hand van Ekelund et al. Een groep Zweeds onderzoekers bekeek 16 oudere studies opnieuw. Daarin werden meer dan een miljoen mensen voor langere tijd (tussen de 2 en 18 jaar gevolgd. In die periode overleden ruim 84.000 mensen uit die groep.  De onderzoekers vonden een niet lineair verband tussen veel zitten in combinatie met lage fysieke activiteit en verhoogde  mortaliteit. De uitkomsten werden keurig vergeleken met een referentiegroep. Ook werd vastgesteld dat de kans om vroegtijdig te overlijden als gevolg van meer dan 8 uur zitten per dag, goed bestreden kan worden met genoeg beweging .

Conclusies

  • Het bericht in de Daily Telegraph was geen komkommertijd bericht.
  • De onzorgvuldige verwijzing van journalisten kan je onverwachte, interessante  inzichten opleveren.
  • Veel zitten kan  een oorzaak zijn van vroegtijdig overlijden.
  • Met vervroegd overlijden gaat – hoe ruw het ook klinkt - kostbare productieve tijd verloren.
  • Het risico op vervroegd overlijden door inactiviteit kan verlaagd worden door genoeg te bewegen.

Nalezen

Wilt u de artikelen in The Lancet zelf bekijken?

Ding, Ding et al. (2016) The economic burden of physical inactivity: a global analysis of major non-communicable diseases, The Lancet online, klik hier

Ekelund, Ulf et al. (2016) Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women,  The Lancet, online klik hier