Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Workshop 'Een werkplek voor iedereen'

Workshop 'Een werkplek voor iedereen'

20 augustus 2014

Workshop 'Een werkplek voor iedereen'

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Met deze wet wil het kabinet bereiken dat iedereen die kan werken weer aan de slag gaat. Werkgevers krijgen de verantwoordelijkheid om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen.

Naast diverse arbeidsrechtelijke vragen roept de wet vragen op over de inpasbaarheid van deze - voor veel organisaties nieuwe – categorie medewerkers in de organisatie. Wat is nou precies de beperking van deze mensen en wat zijn hun ervaringen?  Hoe stuur je ze aan en begeleid je ze? Hoe zorgen we dat ze aansluiting vinden bij collega’s en binnen hun team passen? En  heel belangrijk: wat is een goede werkplek voor mensen met een beperking? Welke extra eisen gelden er? Kunnen ze functioneren in een HNW-werkomgeving? Onder welke condities?

Als kenniscentrum op het terrein van mens, werk en werkomgeving heeft het CfPB - in nauwe samenwerking met een aantal experts op het gebied van mensen met een beperking - de workshop ‘Een werkplek voor iedereen’ ontwikkeld. Doel van de workshop is meer inzicht te krijgen in de aard van de beperking van een werknemer (met verder een goed verstandelijk vermogen) en wat dat betekent voor zijn of haar werkplek. De workshop draagt daarnaast bij aan het bewustwordingsproces. Wat betekent de komst van medewerkers met een arbeidshandicap voor de inrichting van onze werkomgeving?

De workshop bestaat uit inhoudelijke presentaties van deskundigen en persoonlijke verhalen van mensen met een beperking. Daarnaast gaat u zelf aan de slag met het vormgeven van een werkomgeving die geschikt is voor mensen met een beperking. Klik hier voor het programma.

Er zijn veel verschillende soorten arbeidshandicaps. Te veel om in een workshop van een dagdeel aan bod te laten komen. We hebben er daarom voor gekozen om twee workshops te ontwikkelen, waarin twee belangrijke groepen van arbeidsgehandicapten aan bod komen. De ene workshop gaat over mensen die overgevoelig zijn voor prikkels (24 september). Denk aan mensen met een vorm van autisme, hooggevoeligheid of hoogbegaafdheid, niet aangeboren hersenletsel. In de andere workshop staan mensen met een zintuiglijke beperking centraal (16 oktober).

De workshops zijn bedoeld voor facility managers, human resource managers, bedrijfsartsen, ergonomen, projectinrichters, architecten en toeleveranciers van werkplekgerelateerde objecten.

De prijs van een workshop bedraagt 295 euro (excl. BTW). Voor 490 euro (excl. btw) kunnen beide workshops worden bezocht, desgewenst door twee personen van dezelfde organisatie. Beide workshops vinden plaats in Delft, Kluyverweg 6.

U kunt zich opgeven bij Marc d’Ancona (015-2781271).