Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Zomerse beloning voor hard werken

Zomerse beloning voor hard werken

3 juli 2018

“Werkdruk en vakantie. Na het zuur komt het zoet”.

Zo denken we vaak, maar in het artikel Werkdruk krijgen we een ander beeld van wat er in de onderwijssector aan de hand is. In  Schoolfacilities (juni 2018)  verscheen een artikel over werkdruk. We hebben twee redenen om dat hier te melden: om de inhoud en omdat  Erik Smid van het CfPB aan het woord komt.

De aanleiding voor het artikel is om de feiten over werkdruk in het onderwijs nog een keer onder de aandacht te brengen. Steeds meer burn out, een bovengemiddeld ziekteverzuim, veel taken, weinig autonomie. Veel wisten we al,  maar als je dit leest dan krijg je een beter beeld van het leven op school dan via de stakende meesters en juffen op het Malieveld. Dat beeld is niet zo mooi.

Werkdruk en werkplek

Er zijn allerlei maatregelen bedacht om de werkdruk op school te verminderen. Opvallend is dat weinig maatregelen geëvalueerd zijn. Het artikel stelt de vraag of de werkende mens in het onderwijs zich bewust is van de fysische omstandigheden: 'welke invloed hebben licht, lucht, geluid en temperatuur op de gezondheid?'

In dit verband komt onze Erik Smid aan het woord. Uit zijn afstudeerwerk Stress in relatie tot de fysieke omgeving (2016) wordt uitgebreid geciteerd.

Het artikel sluit aan bij de ervaring van het CfPB: er is weinig systematisch onderzoek naar de werkomgeving en de mogelijkheden die te gebruiken om  stress van onderwijsgevenden te reduceren. De onderzoeksmethoden liggen klaar, maar kennelijk is de houding ‘we doen het er maar mee’.  Meten van de invloed van werkomgeving op stress en werkdruk zou wel eens verrassende inzichten kunnen leveren.

Het artikel is hier te vinden

Het afstudeerrapport van Erik Smid is hier te vinden.