Center for People and Buildings

U bent hier: >>Architecten buigen zich over het Werkplekspel

Architecten buigen zich over het Werkplekspel

12 november 2008

Bij het Center for People and Buildings proberen we steeds met een objectieve blik naar onze omgeving te kijken. Daarbij blijven we uiteraard ook onze eigen instrumenten kritisch tegen het licht houden.

Werkplekspel inzetten tijdens het ontwerpproces

Het werkplekspel, in de loop van 2007 bij het CfPB ontwikkeld als instrument om gedrag in innovatieve kantooromgevingen te bespreken, werd eerder al geëvalueerd op het vlak van ‘product design’ en recent ook voorgesteld op het International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics in Las Vegas. Onlangs werd ook het mogelijk gebruik van het spel door architecten in het ontwerpproces van kantooromgevingen onderzocht.

Architecten geïnterviewd

Studenten van de TU Delft interviewden vier architecten met ervaring op het vlak van kantoorinrichting over het gebruik van het spel. Er werd naar hun eerste indrukken van het spel gevraagd (voor drie van de vier architecten was het een eerste kennismaking met het spel) en hoe ze het nut er van inschatten bij het ontwikkelen van een ontwerp. De indrukken waren divers. Drie van de architecten vonden het spel wel interessant en nuttig. Zij gaven aan bij een spelsessie aanwezig te willen zijn en te willen deelnemen aan een discussie over het gebruik. Tegelijkertijd gaven drie van de geïnterviewde architecten aan niet veel behoefte te hebben aan informatie van de gebruikers. Ze gaan ervan uit dat men voldoende heeft aan de eigen kennis en ervaring. Aangevuld met de informatie uit het programma van eisen en de communicatie met de opdrachtgever heeft men voldoende input om aan de slag te gaan. Een van de architecten zag geen enkel nut in het spel. Deze stelde 'met de gebruiker heb je eigenlijk niets te maken'. Zijn idee was dat je sowieso niet te veel rekening moet houden met de gebruikers, omdat deze informatie zeer vluchtig is en enkel nuttig op korte termijn. Er werd ook opgemerkt dat je door het spel wel eens te veel informatie zou kunnen krijgen over de gebruikers.

In sterk contrast met de mening van zijn collega’s gaf een van de architecten aan dat het top-down, direct en zonder inspraak van medewerkers invoeren van een nieuw kantoor niet meer van deze tijd is. Medewerkers zijn de laatste jaren veel mondiger geworden. Om problemen met het concept en veel weerstand te vermijden is het volgens deze architect juist essentieel om wel rekening te houden met de ideeën van de medewerkers.

Het opvallend verschil van inzicht tussen de architecten maakt nieuwsgierig. Vinden de meeste architecten de mening van de eindgebruiker nog steeds niet interessant, of is het tij aan het keren?

Meer informatie

Weppagina Werkplekspel: klik hier