Center for People and Buildings

U bent hier: >>Defensie laat het CfPB meekijken bij kwaliteits...

Defensie laat het CfPB meekijken bij kwaliteitsbeoordeling huisvesting

5 december 2007

Het Ministerie van Defensie steunt het CfPB. De Beleidsdirectie Ruimte Milieu en Vastgoed (DRMV) wil samen met de uitvoerende dienst Vastgoed Defensie (DVD) de mogelijkheden onderzoeken om zijn kantooromgevingen beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers. Het CfPB krijgt de gelegenheid om in zijn onderzoeksprogramma op een groot aantal Defensie locaties de medewerkertevredenheid over de werkomgeving in kaart te brengen.

Werkomgevingsdiagnose-instrument (WODI® en WODI Light)

Het CfPB gebruikt daarvoor de digitale enquête Werkomgevingsdiagnose-instrument (WODI® en WODI Light). Dit instrument levert het ministerie van Defensie - mede door gebruik van benchmarkgegevens - een betrouwbaar beeld op over de sterke en zwakke plekken van de gemeten kantooromgeving.

Pilots

Pilots zijn gestart op drie locaties: een kantoorgebouw van de Frederikkazerne in Den Haag, het hoofdgebouw van de DVD directie Noord te Zwolle en drie nieuwe compagnieburelen op de legerplaats Oirschot. De onderzoeksuitkomsten helpen de ontwikkeling van generieke kennis over de relatie tussen verschillende typen organisatie en hun huisvesting.