Center for People and Buildings

U bent hier: >>Eerste Werkplekspeltrainers gediplomeerd

Eerste Werkplekspeltrainers gediplomeerd

17 april 2014

Eerste Werkplekspeltrainers gediplomeerd

Vrijdag 28 februari jl. eindigde voor een aantal Franse werkplekconsultants op een bijzondere manier. Hun inspanningen werden die dag bekroond met de uitreiking van het diploma Licensed Facilitator of THE WORKPLACE GAME© .

Die dag kwamen onder leiding van onze CfPB associate partner en trainer Blandine Bréchignac vijf workplace consultants van AOS Studley bij elkaar voor een training rond het Werkplekspel. De Franse versie was al een tijdje beschikbaar en is zowel in Zwitserland als Frankrijk op kleine schaal gespeeld.

Er waren vijf deelnemers die allemaal behoren tot het  co-design en change management consulting team.  De interesse in het spel was groot, de reacties positief: ieder zag direct de toepassingsmogelijkheden in haar praktijkprojecten.

De sfeer zat er gelijk goed in, de deelname was actief en ieder kon goed haar zegje doen. De dames liepen daardoor af en toe ook tegen zichzelf aan maar dat was door de vertrouwde sfeer geen probleem. Er was  verbazing over de informatie die op tafel kwam door open over allerlei situaties in de werkomgeving te spreken. Frédérique Miriel, directeur advisering bij AOS Studley in Parijs schrijft ons:

"Quelle belle découverte que le workplace game! D’abord informés puis formés par Blandine Bréchignac nous avons utilisé ce jeu pour accompagner l’un de nos clients dans l’élaboration de principes de vie dans le cadre de la mise en place d’une Charte d’Environnement de travail nationale. Même si convaincre le client ne s’est pas fait sans mal car jouer n’étais pas très habituel dans cette entreprise, nous ne regrettons pas cette initiative.
Notre challenge était d’élaborer ces principes de vie avec des groupes de collaborateurs installés dans des environnements de travail très différents de ceux prévu par la charte. Le jeu a été pour nous un excellent moyen pour sensibiliser les participants aux changements de comportement induits par la nouvelle organisation des espaces de travail. Les participants ont ainsi pu mieux appréhender les évolutions, échanger et confronter leurs idées, ne trouvant pas toujours de consensus. Tout ceci a fait avancer leur réflexion et nous a permis de recueillir une information et des données très riches et construites pour identifier avec les groupes les orientations sur lesquelles construire les principes de vie de demain.
Seul petit bémol, la quantité d’information à traiter presque trop dense ! L’éclairage des experts du CfPB nous aurait sans doute été utile dans la façon la plus efficace de traiter cette masse d’information recueillie. Malgré cela nous sommes devenus des adeptes du Workplace Game et nous le réutiliserons très prochainement."


"Wat een geweldige ontdekking dat de Werkplekspel!
Nadat we eerst we op de hoogte werden gebracht en getraind door Blandine Bréchignac gebruikten we dit spel bij een van onze klanten voor de ontwikkeling van gedragsregels in de werkomgeving.  Hoewel het overtuigen van de klant niet zonder problemen was, omdat het spelen niet erg gebruikelijk is in deze business , hebben we geen spijt van dit initiatief.
Onze uitdaging was om deze gedragsregels te ontwikkelen met groepen medewerkers die in zeer verschillende kantooromgevingen werken. Het spel was voor ons een geweldige manier om bewustwording te verhogen van de gedragsveranderingen die veroorzaakt wordt door de nieuwe  werkplekken. De deelnemers waren in staat om de ontwikkelingen beter te begrijpen en hun ideeën uit te wisselen, zonder dat ze consensus daarover bereiken. Dit alles heeft hun denken vooruit geholpen en het liet ons toe om informatie en rijke data te verzamelen zodat we groepen kunnen begeleiding bij het opstellen van de gedragsregels van morgen.  
Alleen zien we een klein probleem. De hoeveelheid informatie die we kregen te verwerken was bijna te veel! De expertise van de  CFPB medewerkers zou nuttig zijn om de meest effectieve manier te bepalen om met de verzamelde informatie om te gaan. Desondanks zijn we volgers van het Werkspel geworden en we zullen het binnenkort opnieuw gebruiken."

Frédérique Miriel
Pôle Global Consulting
Directrice Conseil
AOS Studley

De training was nuttig, maar niet allen voelden zich geroepen om zelf voor een groep te gaan staan. Daarvoor moet nog een keer geoefend worden. Maar dat kan nu met collega’s die ook getraind zijn. De kunst zal zijn om er in een praktijksituatie net zoveel uit te halen als tijdens de training.

Die situaties zijn er al. Het spel wordt binnenkort met 3000 mensen gespeeld bij een groot farmaceutisch bedrijf.

Volgende trainingen zijn waarschijnlijk. Als u dit leest is er al een training achter de rug voor een internationaal team met deelnemers uit Europa en Asia/Pacific.