Center for People and Buildings

U bent hier: >>ERES Conferentie 2017 groot succes!

ERES Conferentie 2017 groot succes!

6 juli 2017

ERES Conferentie 2017 groot succes!

Van 28 Juni tot 1 Juli 2017 vond in Delft de 24ste conferentie plaats van de European Real Estate Society, beter bekend als ERES. Dit keer georganiseerd door de afdeling Management in the Built Environment van de Faculteit Bouwkunde TU Delft.

De organisatoren Hilde Remøy, Peter de Jong en vele andere TUD collega’s past een welgemeend compliment voor de uitstekende organisatie. Na een dag speciaal voor promovendi begon de conferentie met twee mooie key notes van prof. Dirk Brounen, TU Eindhoven (over de grote maatschappelijke opgaven van dit moment) en onze eigen bestuursvoorzitter prof. Hans de Jonge, TU Delft en Brink Groep (over trends en de noodzaak meer aandacht te geven aan de eindgebruiker). De ca. 450 deelnemers konden vervolgens kiezen uit meer dan 300 presentaties, geclusterd rond thema’s zoals Corporate Real Estate Management, vastgoedwaardering, vastgoedmarkt en economie, woningmarkt en huisvestingsbeleid, gebiedsontwikkeling, duurzaam bouwen, performance management, risico management, en onderwijs in real estate. Op de welkomstreceptie in het Delftse Stadhuis, het food truck festival en het conference dinner in de Oude Kerk was er ook ruim de tijd voor netwerken en het verstevigen van bestaande contacten.

Workplace track

Voor het eerst kende ERES een aparte Workplace Research Track, georganiseerd door Rianne Appel-Meulenbroek van de TU Eindhoven samen met Tuuli Jylhä van de TU Delft. Ruim twee dagen discussieerden de deelnemers over de invloed van de werkomgeving op medewerkerstevredenheid, productiviteit, engagement, welzijn en gezondheid. Er tekent zich een trend af van organisatiegericht werken en activiteitgerelateerde werkplekken naar (ook) mensgerichte huisvesting en aandacht voor individuele verschillen op basis van leeftijd, geslacht, opleiding en persoonlijkheid (introvert of extravert, individueel of groepsgericht). De modellen ter verklaring van tevredenheid en performance van kenniswerkers worden rijker en steeds beter onderbouwd met geavanceerde statistische analyses van data uit surveys, observaties en focus groepen. Weerstand en acceptatie, coworking spaces, ‘serviceability’ en digitale tools voor het meten van werkplekbezetting, bewegingspatronen en gebruikersvoorkeuren kregen eveneens veel aandacht.

Inbreng Center for People and Buildings

Veel presentaties maakten gebruik van publicaties van het CfPB. Theo van der Voordt zat de sessie voor over Employee satisfaction and performance. Samen met Per Anker Jensen uit Denemarken presenteerde Theo enkele belangrijke bevindingen uit hun boeken over The Added Vale of FM en FM and CREM as Value Drivers, over het meten en managen van toegevoegde waarde van huisvesting, facilities en services. Hij eindigde met een pleidooi voor meer integrale business cases, waarin niet alleen aandacht is voor financiële parameters maar ook voor bijvoorbeeld welzijn en gezondheid, creativiteit en innovatiekracht, flexibiliteit en duurzaamheid. Evi De Bruine presenteerde samen met Dorannne Gerritse van de Hospitality Group de bevindingen uit hun Futures Forum onderzoek. Experts verwachten onder meer een verder toenemende complexiteit van het werk, een nóg grotere invloed van IT tools en big data, en uitval van personeel die de snelle ontwikkelingen en werkdruk niet aankunnen.

Presentaties en diverse papers zijn te downloaden van de conference site: Http://2017.eres.tudelft.nl.

De papers van de Workplace Research Track zijn door Rianne Appel-Meulenbroek en Tuuli Jylhä gebundeld in een digitale uitgave. Geïnteresseerden kunnen dit document aanvragen door een mail te sturen naar Rianne.

ERES 2 ERES 3 ERES 6 ERES 14 ERES 9 ERES 12 ERES 17 ERES 13 ERES 10 ERES 15